(Last Updated On: 11. januar 2019)

Stevns Kommune har fået tilladelse til at udlægge til 18 nye sommerhuse i et område vest for Rødvig

Rødvig: For godt et år siden søgte Stevns Kommune hos Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at udlægge et område i Rødvig til nye sommerhuse. Nu er der givet tilladelse til at udstykke til 18 nye sommerhuse.

Det nye sommerhusområde kommer til at ligge vest for byen i forbindelse med eksisterende sommerhusområder, Rødvig Ferieby og Rødvig Camping.

I en pressemeddelelse udtaler borgmester Anette Mortensen (V):

– Rødvig har rigtig meget at byde på med f.eks. havnemiljø, badestrande, vandsport, spisesteder og let adgang til klinten og det kommende besøgscenter. Derfor er det logisk, at gøre Rødvig til centrum for vores turisme. Med 18 nye sommerhuse i Rødvig kan vi skubbe til den udvikling og får hermed også nogle flere overnatningsmuligheder i byen – især hvis husene også bruges til udlejning, så vi får en større belægningsgrad i højsæsonen, og det har vi behov for.

Del af Kommuneplan ’21

Det er Erhvervsstyrelsens kommende landsplandirektiv, som giver Stevns Kommune mulighed for at udlægge de nye sommerhusgrunde.

I alt søgte 25 kommuner. Heraf har 20 kystkommuner fået mulighed for at udlægge i alt 2.187 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen.

Stevns Kommune søgte om at få lov til at udlægge 50 sommerhusgrunde, men fik tilladelse til 18 ud af den samlede pulje.

I den kommende periode skal Stevns Kommune sammen med Erhvervsstyrelsen afklare, hvor de nye sommerhuse præcis skal ligge. Stevns Kommune forventer, at det kommer til at indgå som en del af Kommuneplan ’21. Herudover vil der komme en almindelig lokalplanproces inkl. høringsfase.

Der er flere kriterier, som skal være opfyldt for at få tilladelse. Blandt andet skal sommerhusene ligge i sammenhængende områder med placering i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale.

Sommerhusene kan ikke placeres i områder med særlige naturbeskyttelses- eller landskabsinteresser.

Stevns Kommune skal desuden sikre og udbygge offentlighedens adgang til kysten.
rmh

Skriv en kommentar