(Last Updated On: 17. oktober 2017)

Minister har lavet ny bekendtgørelse. Rektor håber på vedtagelse.

Disse glade elever går på Køge Gymnasium. Fra 2018 bliver det måske lettere for unge fra Stevns at smile sammen med de andre gymnasieelever. (Pressefoto)

Stevns: I foråret ansøgte unge fra Stevns om optagelse på Køge Gymnasium, men fik afslag.

Stevns’ unge bagest i køen

Årsagen var først og fremmest »Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser«, som lægger et afstandskriterium til grund for, om de unge kan blive optaget på det ønskede gymnasium.

Reglerne betyder, at elever fra Solrød, Greve, Ishøj optages på Køge Gymnasium, selv om der er gymnasier i disse kommuner.

Elever fra Stevns afvises, fordi andre bor tættere på og fordi eleverne fra Stevns, ifølge Regionen, har mindre end 60 minutters rejsetid med offentlig transport til Solrød Gymnasium eller Gymnasiet i Haslev.

Hjælper elever fra Stevns

Flere politikere, samt rektor for Køge Gymnasium, rejste problematikken for undervisningsminister Merete Riisager.

Nu er undervisningsministeren klar med et forslag til en ny bekendtgørelse, som skal hjælpe netop elever, som dem der bor på Stevns.

Den nye bekendtgørelsen lægger op til, at de lokale fordelingsudvalg får mulighed for i særlige tilfælde, som er begrundet i lokale forhold, at udøve et skøn for at tilgodese et mindre antal ansøgere, som hverken bor tæt på eller tilstrækkeligt langt væk fra institutionen, til at kunne blive optaget efter de gældende regler.

Det kræver dog, at andre ansøgere med samme institution, som førsteprioritet ikke af den grund får tildelt en plads på en institution, der ikke ligger inden for en rimelig transporttid fra deres bopæl.

Rektor er positiv

Rektor Peter Schiødt fra Køge Gymnasium er glad for ministerens udspil. Han har tidligere orienteret fordelingsudvalget om, at han var villig til at prioriterer elever fra Stevns.

– Jeg håber, at der kommer positive høringssvar. Eleverne fra Stevns er netop de særlige tilfælde, som bekendtgørelsen omtaler. Så derfor vil jeg kunne foretage en begrundet optagelse af elever fra Stevns, slutter Peter Schiødt.

Høring over udkast til bekendtgørelse om en vis adgang til fordeling ud fra lokale forhold af elever til almene gymnasiale uddannelser, slutter 13. november i år, og de nye regler vil kunne træde i kraft per 1.1. 2018, og dermed sikre unge fra Stevns optagelse på f.eks. Køge Gymnasium.

sky

 

Skriv en kommentar