(Last Updated On: 5. december 2017)

Glemte at orientere borgerne i Højerup

Højerup: Ind imellem kommer der meldinger om, at drikkevandet fra vandhanerne er forurenet med colibakterier.

Det kan ske fx ved større skybrud og oversvømmelser. Hvis der er colibakterier i vandet, kan der også kan være sygdomsbakterier og virus i vandet.

Nødforsyning af vand

Det skete for nyligt i Højerup. Den 27. september blev der konstateret problemer med coliforme bakterier og E. coli på Højerup Vestre Vandværk.

Vandværket lukkede for boringen og åbnede for nødforsyningen fra Store Heddinge Vandværk i stedet for at udsende kogeanbefaling, lyder det fra Stevns Kommune.

Dette bekræftes af formanden for Højerup Vandværk, Mads Madsen:

– Vi reagerede straks og sørgede for, at brugerne fik rent vand. De seneste to prøver har vist, at colibakterierne er væk, men der er stadig for høje kimtal, forklarer Mads Madsen.

Vandprøver sendes til et analyselaboratorium, som sender prøveresultater til vandværket og kommunen. Ved et normalt forløb får kommunen et forvarsel fra laboratoriet, umiddelbart efter analysen er udtaget, når der er overskridelser. Og så går man i gang med at skylle alt igennem.

– Det første kommunen gør, er, at kontakte vandværket, og hvis der skal udstedes kogeanbefaling, beder vi vandværket om at informere deres forbrugere, oplyser miljømedarbejder Mette Iwanouw Creutzfeldt.

Beklager informationssvigt

I den konkrete sag skønner kommunen ikke, at grænseværdierne har været så grelle, at det var nødvendigt at anbefale borgere at koge vandet.

»Men har borgere ikke ret til at vide, at deres vand er forurenet, og at nødforsyningen kommer fra et vandværk, der leverer blødt vand frem for det hårde vand de normalt bruger, så de også var blevet informeret om, at man benytter mindre sæbe i vaskemaskiner osv.«, vil Stevnsbladet gerne vide:

– Det er kommunens ansvar at borgerne får besked, men tilsyneladende har laboratoriet ikke sendt os dette forvarsel, hvorfor borgere ikke har fået besked. Borgerne skulle naturligvis have fået besked, selv om de hurtigt fik rent vand. Styrelsen for Patientsikkerhed, som vejleder ved overskridelser af vandkvalitetskravet, er inddraget i forløbet.

– Vi vil nu kigge på procedurerne for information om nødforsyning, når der skal foregå reparationer, er overskridelser osv. på vandværkerne, siger Mette Iwanouw Creutzfeldt.

Højerupvand snart tilbage

Indtil videre modtager borgere i Højerup fortsat nødforsyning fra Store Heddinge Vandværk, selv om det “koster kassen”, som Mads Madsen udtrykker det.

– Men det handler om at sikre brugerne rent vand. Jeg håber, at vi kan åbne for vores eget vand inden jul.

sky

 

Skriv en kommentar