(Last Updated On: 5. februar 2018)

Info-møde om nye kommunale anlægsopgaver

Der skal graves, støbes, trækkes kabler og meget mere i de kommunale ejendomme i 2018.

Stevns: Noget tyder på at 2018 bliver et år hvor de allermindste lærer ord som »gravko« og »kran«, og vi andre taler om anlægsudgifter, lokale håndværkere og forbedringer af kommunens ejendomme.

Gavner lokalt håndværk

Første skridt i det som bliver et virksomt byggeår, bliver et informationsmøde torsdag den 8. februar på Tinghuset i Store Heddinge.

Her vil en række medarbejdere fra kommunens Teknik og Miljøforvaltning komme med oplæg om kommunens ejendomscenter, om udbudsformer og bygge- og anlægsopgaver, status på opgaverne fra 2017 og så et vue på kommende udbud i 2018.
Status viser bl.a., at håndværkere på Stevns løb med små 60 millioner skattekroner til gavn for de lokale virksomheder.

Projekter på hele Stevns

Stevns kommune har afsat 26.925 mio. kr. til kommende nyetableringer, renoveringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder.

Det drejer sig om 29 forskellige projekter.

– Vi forventer dem alle igangsat i 2018, oplyser centerchef Birgitte J.T.K. Nielsen.

På den lange liste over opgaver står bl.a. udeområder ved Hårlevhallen, efterisolering af Strøbyskolen, renovering af spildevandssystem ved Stevns Fyr, diverse arbejder af Stevnshøj, vinduer og døre til Hotherskolen, sovefaciliteter i Klippinge Børnecenter og meget andet.

– Vi er meget glade for disse møder, som vi har afholdt i flere år, fortæller Birgitte J.T.K. Nielsen, og uddyber:
– Det giver os gode kontakter til lokale håndværkere og firmaer, slutter hun.

Fokus på netværk

Så hvis man er lokal håndværker og interesseret i at byde ind på bygge- og anlægsopgaver i Stevns Kommune, eller bare få et overblik over kommunens kommende nyetableringer, renoveringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder, så skal man deltage i mødet den 8. februar kl. 16-18.

Der vil også være mulighed for at netværke med de andre deltagere, samt få en snak med repræsentanter fra Ejendomsteamet fra Teknik og Miljø.

Det er gratis at deltage, og man tilmelder sig »Bygge- og Anlægsmøde« på www.billetto, eller via kommunikationskonsulent Signe Kjærbølling: signe@stevnserhvervsraad.dk – tlf. 40148916.

sky

 

Skriv en kommentar