(Last Updated On: 8. marts 2019)

Kære menighedsråd.

I skal snart til at vælge ny præst til vore tre sogne.

Vores afholdte præst og dygtige prædikant, Eigil Andreasen, er jo gået på pension efter mere end 26 års trofast virke her – selvom han dog vikarierer her endnu i små tre måneder.

Og så skal vi altså have en nye præst. Men hvem – og hvilken slags?

Jeg ved godt, at det er Kirkeministeriet, der på et eller andet tidspunkt, når præstegården er klar til nye indflyttere, opslår stillingen, og at det så efter biskoppens forudgående vejledning, er de to menighedsråd, der skal vælge hvilken af ansøgerne, I skal indstille til udnævnelse.

Men – og her kommer så min opfordring til jer: Vil I ikke gerne høre, hvad sognenes indbyggere, de tre kirkers menigheder og kirkernes brugere i det hele taget har af ønsker omkring vores kommende præst?

Jeg er overbevist om, at I vil få mange gode tanker og forslag, som I kan tage med i jeres overvejelser, hvis I forinden indbyder til et offentligt møde med det ene punkt på dagsordenen: ”Hvilke ønsker og forventninger har sognenes beboere til den nye præst?”

Jeg glæder mig til at se indbydelsen, som naturligvis skal publiceres så kraftigt som muligt og på alle tænkelige måder.

Venlig hilsen

Bent Overgaard
Skørpingevej 4
Lille Heddinge

Skriv en kommentar