(Last Updated On: 8. januar 2019)

Til Kommunalbestyrelsen og Plan, Miljø og Teknik-udvalget (PMT):

Fem grundejerforeninger ønsker svar på hvilken hjemmel, som gør det lovligt at omgøre en demokratisk beslutning, der har affødt begrundet forventning til en grøn kile, af mange borgerne i Strøby Egede, som beskrevet i tillæg nr. 6 til kommuneplan Vallø 2016.

Nogle Fakta: Vallø Kommunalbestyrelse besluttede på mødet den 21. september 2006 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 6 til Vallø 2016 i offentlig høring, varende otte uger. Forslaget blev offentligt fremlagt 2. okt. til 26 nov. 2006. Hvorefter indsigelser blev samlet og kommenteret af forvaltningen i en hvidbog, som blev politisk behandles i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6.

I Hvidbog dateret december 2007, og i brev af 30. jan. 2007 bekræftes overfor GF Brinken:

”Forvaltningen: Området har med en bestemmelse om et bælte på omkring 50 meter forsøgt at tage hensyn til sommerhusbebyggelsen. De 50 meter er vurderet bredt nok til at adskille bebyggelserne og fjerne eventuelle støj og genér”.

Derefter bliver tillæg nr. 6 til kommuneplan Vallø 2016 vedtaget af kommunalbestyrelsen den 24. jan. 2007.

På trods af ovenstående fakta, efter borgerhøring og vedtaget af daværende kommunalbestyrelse, negligerer nuværende PMT-udvalg, forvaltning og kommunalbestyrelse, hvad tidligere er besluttet, uden at ryste på hænderne med en kommentar om at det ikke mere er et sommerhusområde, men et helårsområde – hvad i øvrigt er usandt – endelig tilladelse foreligger ikke, og bl.a. ansøgning om byggetilladelse til nyt hus gives ikke.

Lokalplan 184 og 190 er en ommer.

Slår samtidig fast så der ikke er nogen tvivl: første prioritet for området er en grøn kile, men Stevns Kommune kommer ikke uden om, at en løsning på et infrastrukturelt problem skal løses og planlægges før yderligere udstykninger kan komme på tale, og der har kommunen mange forslag, blandt dem som foreslået af COVI Consult fra Workshop 2015.

Med venlig hilsen
G/F Brinken, G/F Lendrumgård, G/F Kystvejen, Strøby Egede Borger og Grundejerforening og G/F Stolpegården
Flemming Rasmussen

Skriv en kommentar