(Last Updated On: 8. marts 2019)

Uanset hvad et nystartet firma, kaldet ’Unik Navngivning’, i en stor opsat annonce i Stevnsbladet i sidste uge, forsøger at foregøgle nybagte og glade forældre, kan navngivning af et barn kun finde sted ved dåb i Den danske Folkekirke eller i et af de 11 gamle anerkendte trossamfund – eller uden dåb ved navngivning hos personregisterføreren, dvs. den kirkebogsførende sognepræst eller dennes sekretær eller kordegn i moderens bopælssogn.

Og dette kan kun ske digitalt via www.borger.dk og med underskrift med NemID af forældremyndighedshaverne. Derefter får man et dokument for navngivningen i sin e-Boks. Se i øvrigt den seneste Lovbekendtgørelse nr. 1816 af 23. 12.2015 om Navngivning.

Dette står fast og kan ikke på nogen måde afviges af en smart businessdame, som i forsøget på at tjene penge, ganske usmageligt bilder lykkelige nybagte forældre ind, at man i storladne omgivelser kan få sit dejlige nye barn navngivet på Gjorslev Gods formedelst den nette sum af 3000 kr.

Og det forekommer os også helt utroligt, at et kommunalbestyrelsesmedlem – og endda tidligere borgmester – kan tro, at han har bemyndigelse til at foretage navngivning. Det har kun de af Kirkeministeriet uddannede og autoriserede personregisterførere! Og det er kun disse, der ganske klart under henvisning til Navneloven, ved, hvilke navne et barn kan få som henholdsvis for-, mellem- og efternavn, – og som kan godkende og registrere disse i CPR – og underskrive attester!

Det er egentlig synd for de ellers så gode og sympatiske spisesteder og for selve Gjorslev Gods, at disse er blevet lokket med på det ny firmas forsøg på at tjene penge på, hvad der er ganske og aldeles gratis – nemlig enhver form for navngivning, enten det så er ved dåb eller digitalt til den offentlige personregisterfører.

Derfor kære nybagte forældre: Hjertelig tillykke med den glædelige begivenhed i jeres liv. Men hop ikke på dette nummer og brug i stedet de 3000 kr. til jeres barns dåbs- eller navngivningsfest under normale, glade, festlige – og lovlige – forhold.

De bedste hilsner

Lene og Bent Overgaard
Skørpingevej 4
Lille Heddinge
Kordegne og personregisterførere i Husum Sogn og Islands Brygges Sogn, København

Skriv en kommentar