(Last Updated On: 25. maj 2018)

En møgbunke fuld af dåser, plast, metal, mursten og andet skrald. (Privatfoto)

Store Heddinge: Det var et temmelig ærgerligt syn, der mødte ejerne af en privat skov ved Gydevej mellem Sigerslevvej og Hærvejen, da de tirsdag blev mødt af en stor bunke affald. Der er tale om den ende af skovområdet, der ligger tættest på Hærvejen. Området tættest på Sigerslevvej har anden ejer.

Nogle har tilsyneladende brugt Pinsedagene til at rydde op, og hvad der nogenlunde svarer til en trailerfuld affald er blevet dumpet i udkanten af skoven, på en åben plads ud til Gydevej; en plads, der normalt bruges til at opbevare skovet flis fra skoven.

– Affaldet kan ses fra vejen og vi opdagede det tirsdag aften. Det er formentlig blevet læsset af i løbet af søndag, mandag eller tirsdag, oplyser ejerne af skoven, som håber, at nogen måske ved noget og kan være behjælpelige med at finde frem til synderen.

Tidligere har de fundet en fryser med kød, som var blevet sat af på samme sted.

Den godt 80 hektar store skov er plantet i 1999 og 2000. Den blev anlagt af hensyn til drikkevandet i Store Heddinge, hvorfor jorden hverken er gødet eller sprøjtet i den tid, hvor der har været skov.

Hvem skal betale?

Dumping af affald i naturen er et stigende problem, både i offentligt rum og hos private grundejere.

Fanges synderen kan det give bøde og i særligt grove tilfælde fængselsstraf.

Men langt de fleste gerningsmænd bliver aldrig opdaget. Og så er det kommunen eller den private ejer af grunden, som står tilbage med ansvaret og omkostningen for at få skraldet fjernet.
rmh

Bøder og fængselsstraf

  • I 2008 besluttede Folketinget, at bøderne for at smide affald på gaden og i naturen skulle forhøjes.
  • Man kan dømmes efter enten Miljøbeskyttelsesloven eller Naturbeskyttelsesloven.
  • De vejledende bødetakster er mellem 1.000 og 5.000 kr. for at smide affald som privatperson og mellem 5.000 og 8.000 kr. som erhvervsdrivende.
  • Særligt grove tilfælde med dumping af store mængder byggeaffald kan føre til fængselsstraffe.

 

Skriv en kommentar