(Last Updated On: 5. november 2018)

Tørvegravning i Marmosen, Gjorslev Bøgeskoven 1916. (Arkivfoto: Stevns Lokalhistoriske Arkiv)

Stevns: De lokalhistoriske arkiver er en del af lokalsamfundets ”fælles hukommelse” – et sted, hvor man som borger kan søge viden om den lokale kulturhistorie.

– Omdrejningspunktet for arkivernes virke er et lokalområdes skriftlige historiske materiale og billeder til forskel fra eksempelvis museerne, der først og fremmest indsamler genstande. På denne måde er lokalarkivet med til at udføre et stort folkeoplysende arbejde for alle, der er interesseret i deres lokalområde. Samlingerne er til rådighed for alle. Der er offentlig adgang, og det er gratis at bruge arkivet, oplyser arkivleder i Stevns Lokalhistoriske Arkiv, Erik Mouritzen.

1. verdenskrig

Lørdag den 10. november afholdes Arkivernes Dag i hele Danmark, også her i kommunen, hvor de to lokalarkiver i hhv. Store Heddinge og Hårlev inviterer indenfor fra kl. 10 til 14.

Hos Vallø Lokalhistoriske Arkiv i Bredgade 1 i Hårlev er temaet – på dagen, som også er dagen før 100-årsdagen for afslutningen af 1. verdenskrig – hvordan krigen blev oplevet herfra.

Krigen kostede over ni millioner mennesker livet og blev dermed en af de blodigste konflikter i verdenshistorien. Danmark deltog ikke i krigen, men alligevel var mange danskere påvirket af krigen.

Hverdagsliv

I Stevns Lokalhistoriske Arkiv, Egestræde 14 i Store Heddinge vil være en udstilling med fotoalbum, billeder, aviser m.m. over temaet ”Hverdagsliv”, som kan bringe minder frem – måske kan de besøgende bidrage med mere. Billeder siger mange gange mere end ord.

Der er også den lokale avissamling fra 1862 og frem til i dag at kigge på, og endvidere sælges ”Store Heddinge før og nu” samt ældre udgaver af ”Stevns før og nu” til en meget lav pris.

2018-bogen udkommer ultimo november.

Skriv en kommentar