Film i Sognegården
Lille Heddinge: Treenigheden Højerup, Havnelev og Lille Heddinge kirker fortsætter deres fælles filmaftener i Sognehuset på Rødvigvej 37 i Lille He [...]
Kamp for at bevare nyttehaver
Borgerforeningen i Hellested aktionerer foran den lokale brugs for at få flere interesserede til at bevare »Hampehaverne«. (Foto: Klaus Slavensky)  [...]
Samlet trafikplan for Stevns
Stevns har brug for en samlet trafikplan, mener Plan, Miljø og Fritidsudvalgets medlemmer. Stevns: Kommunes nye Plan, Miljø og Fritidsudvalg mødtes [...]
Årets første kunstudstilling
»Jeg søger ikke det perfekte, men det smukke i fejlene, ukrudtet i græsplænen og de irriterende myg en sommeraften.«, fortæller Mathilde Nyboe om s [...]
Teater for de helt små
Teateravisen anbefalede »Peltzz« varmt: »Det er super enkelt, og det tager kegler.« Hårlev: Teatret Kriskat kommer til Hårlev Bibliotek med foresti [...]
Afterski Party i Store Heddinge
Nytorv:  Knapt er den traditionelle skihopkonkurrence i det prestigefyldte Garmisch-Partenkirchen overståpet, før Borger- og Handelstandsforeningen [...]
Ældrehygge i caféen
Der er spillemandsmusik i Strøby Forsamlingshus, når Ældresagen holder hyggecafé. Strøby: Ældre Sagen i Vallø inviterer til cafe-hygge i Strøby For [...]
Indsats for Stevns’ udsatte børn og unge
Hårlev: Stevns Frivillighedscenter sætter fokus på børn og unge i 2018. Det handler især om at hjælpe socialt udsatte børn og unge. Info-møde 17. j [...]
Borgmesterreception på rådhuset
Rådhussalen var fyldt op af glade gratulanter. (Foto: Klaus Slavensky) Store Heddinge: »De var der allesammen« plejer man at sige. Men selv om der  [...]
Underskriftsindsamling i Hårlev
Hårlev: Formanden for Hårlev Borger- og Erhvervsforening, Johnny Andersen, har taget initiativ til en underskriftsindsamling, der skal bevare brand [...]