(Last Updated On: 9. marts 2018)

Glæde. Fra forrest fra venstre er det Elias Stevns Madsen (Teakwondoklubben), Thomas Olsen (Hårlev BK), Lene Bylund (Dagplejen), bagest Bankoforeningens formand Birgitte Friis Jørgensen og Ester Schøn (Cafeteriet), forrest i midten Edith Hansen (Gåvennerne), Jonna Schou (Værestedet) og Pia Rasmussen fra AGIS. (Foto: Klaus Slavensky)

Hårlev: De mødes hver uge, de cirka 100 bankospillere i Hårlevhallens cafeteria. Overskuddet støtter lokale initiativer. Det har de gjort i fem år.

Små 60.000 kr. til lokale

I sidste uge skinnede Bankoforeningen Elverhøjs kasserer Charlotte Andersen og formanden Birgitte Friis Jørgensen om kap med seks lokale modtagere af 58.500 kroner til deling.

Formanden takkede alle spillerne for at gøre det muligt at støtte de lokale kræfter der denne gang gik til børns sportsaktiviteter til ældreomsorg.

– Det handler om sammenhold, og vi vil gerne vise respekt for den hjælpsomhed som de mange lokale initiativer udviser, sagde Birgitte Friis Jørgensen.

Hun ved, at halvdelen af ansøgerne bliver skuffet, men dem som ikke fik i år, har måske fået tidligere eller vil få chancen igen til næste år.

Seks fik flotte pengegaver

De nye forpagtere af cafeteriet blev overraskende »den usynlige ansøgning«, som fik en stor flot kaffemaskine, for som Birgitte Friis Jørgensen sagde, så »er de så søde ved vores bankoaftener, og de manglede en ekstra til at kunne lave kaffe til os«. En absolut win-win gave.

Hotherhavens Gåvenner fik 5.000 kr., det samme gjorde Asperger Gruppen AGIS på Stevns, og Hårlev Sundhedscenter. Hårlev BK fik 15.000 kr. til en materiale-container, og topdonationen på 20.000 kr. gik til Teakwondoklubben Hårlev, som formanden Tomas Patheier håber kan gå til en sommerlejr.

Gestus til dagpleje

En særlig gestus fik Dagplejen i Hårlev, som havde søgt om midler til renovering af lokaler.

De næste tre måneder bliver indtægten fra ekstraspil lagt til side, og med fem kroner per ekstra spil, og godt hundrede spillere hver uge i tre måneder, vil det hurtigt komme op på 6.000 kroner.

Overrækkelsen var overstået på et kvarter, for de mange som klappede prismodtagere ud, var jo kommet for at spille. De 12 frivillige var parat med bankoplader og brikker.

– Der er faste pladser til trofaste spillere, forklarer Birgitte Friis Jørgensen og tilføjer med et smil:

– Når de beder om det.

sky

 

Skriv en kommentar