(Last Updated On: 8. januar 2018)

Konsekvens ved lukning af brandstationen i Hårlev.

Som nævnt, er der ikke truffet afgørelse om, at brandstationen i Hårlev skal lukkes, samt at omtalte risikobaserede dimensionering (RBD) er udtryk for et minimum.

Vi beskriver her bekymringer, som borgere og erhvervsliv i Hårlev har, såfremt det vælges, at der i Stevns kommune kun skal være en styrke bestående af en holdleder og fem brandmænd – med tænkelig placering i Store Heddinge.

Konsekvenser ved dækning fra hhv. Lellinge, Store Heddinge og Faxe brandstationer

Stationen i Lellinge:

  • Lang kørevej til skadestedet i Hårlev, 19 minutter med responstider
  • Har 400 årlige udkald med risiko for sammenfaldende hændelser med Hårlev
  • Myldretidsproblematik om morgenen og eftermiddagen
  • Vinter- og glatføre

Station Store Heddinge:

  • Lang kørevej til skadestedet i Hårlev, 20 minutter med responstider
  • Vinter- og glatføre samt morgen og eftermiddagstrafikken
  • Tingvej er oversvømmet og lukket op til flere gange om året

Station Faxe:

  • Lang kørevej til skadestedet i Hårlev, 21 minutter med responstider
  • Vinter- og glatføre samt morgen og eftermiddagstrafikken

Herunder kan man se, hvad en brandstation i Hårlev kan levere:

Station Hårlev:

Til sammenligning kan Hårlev være ved skadestedet på 7 minutter med responstider.

Herover er der kun refereret til Hårlev by, men det gælder jo også for Endeslev, Hellested og Store Tårnby. Her vil responstider/minutter ændre sig lidt, men man vil være hurtigst fremme fra stationen i Hårlev.

I henhold til RBD er Hårlev by et område med 15 minutter responstid og det kan jo helt klart ikke overholdes med lukning af byens brandstation.

Så det passer ikke, som det oplyses i flere aviser at, der ikke bliver forringelser på respons, serviceniveau og sikkerheden. Der bliver ikke samme responstider, som vi har i dag med en brandstation i Hårlev, hvis lukningen af brandstationen gennemføres.

Derudover vil alle borgere i Stevns kommune være blotlagt for hjælp i tilfælde af trafikulykker og brand, hvis Store Heddinge skal køre til assistance i Køges sydlige område ved større indsatser, som Hårlev brandstation har været med til i flere tilfælde de seneste to år.

Som brandfolk er vi både borgere og har erhversfirmaer i Hårlev by, som sætter sikkerheden meget højt.

Johnny Andersen
Formand for Hårlev Borger- og Erhvervsforening
På vegne af
Bekymrede brandmænd, erhvervsfirmaer og borgere i Hårlev by

 

Skriv en kommentar