(Last Updated On: 28. januar 2015)

LaeserneSkriverAf: Thomas Strøm Schildt
Stevns Klint Bed & Breakfast, Højerup

 

Borgmesteren skriver i sit indlæg i Stevnsbladet den 24.1.2015, at der mangler overnatningsmuligheder langs klinten. Dette lægges blandt andet til grund for hans argument for, at placere et vandrehjem i Højerup. Efter vores opfattelse argumenterer borgmesteren for dette på et helt utilstrækkeligt og ringe oplyst grundlag. Vi er pro verdensarven, øget turisme i området, og vi vil gerne bidrage til at de turister, der besøger vores område bliver her lidt længere. Imidlertid vil det klæde borgmesteren eller hans embedsværk, at bruge tid på at tale med de overnatningssteder, der i forvejen er i Højerup og i øvrigt langs klinten – for på den måde at afdække behovet for endnu en ”stor” overnatningsmulighed. Dermed ville der måske kunne sluttes konklusioner i tråd med nedenstående.

Som ejere af Stevns Klint Bed & Breakfast har vi nu haft to sæsoner siden vi overtog og genåbnede Bed & Breakfast i Højerup. Kun ganske få gange på en sommer har vi måtte melde alt udsolgt, og sendt potentielle gæster videre. Det betyder ikke, at de besøgende ikke er blevet i området – der er heldigvis et godt samarbejde overnatningsstederne i mellem, og det er alle gange lykkedes at finde en alternativ placering, og dermed er de besøgende blevet her på Stevns.

Lad os blive enige om, at vi har et fantastisk og unikt område, og at vi gerne vil have flere besøgende. Lad os samtidig blive enige om, at klinten (verdensarv eller ej) er en turistattraktion og at turisterne i altovervejende grad besøger os om sommeren. Det vil sige, at vi har tre-fire måneder på et år, hvor der er en større efterspørgsel på overnatningsmuligheder. På nuværende tidspunkt er dette en efterspørgsel, som på tilstrækkeligvis umiddelbart er imødekommet ved de eksisterende overnatningsmuligheder.

Vælger man at opføre et vandrehjem i byen, vil der skulle bruges (offentlige ?) midler til opførelse, finansiering og måske også drift. Det vil være en skuffende business case, som de færreste virksomhedsejere/forpagtere vil kunne se ideen med – og hvem skal dække underskuddet?

Vi kunne forstå borgmesterens tankegang, hvis de eksisterende overnatningsmuligheder var oppe på maksimal belastning hele sæsonen igennem. Men mon ikke borgmesteren – hvis han havde undersøgt sagen – ville få oplyst, at der fordelt over en sæson vel sagtens kan være plads til flere besøgende. Vi er store fortalere af fri konkurrence, men borgmesterens ræsonnement ville kun give mening, hvis Højerup allerede blev fravalgt som besøgsmål på grund af manglende overnatningsmuligheder. Det er dog langt fra det indtryk vi sidder tilbage med, og savner derfor at få realisme ind i billedet.

Placering af et vandrehjem i Højerup vil derfor efter vores bedste overbevisning være, at skyde gråspurve med kanoner – det ville derfor også være spild af det ene skud, som borgmesteren fortæller han har i bøssen.

 

Skriv en kommentar