(Last Updated On: 22. juni 2018)

Godt, at der endelig sker nogle tiltag for at forbedre sagsbehandlingen på børne- og unge-området.

Men det er ikke kun på dette område, at der sker fejl i den kommunale sagsbehandling.

Tal fra 2016 viser, at når borgerne i Stevns klagede over kommunernes afgørelser efter serviceloven, fandt Ankestyrelsen fejl i 53 procent af sagerne. Er der sket noget på det område trods det seneste års kraftige debat? Måske skal genopretningsplanen udvides til at omfatte hele den kommunale sagsbehandling.

Jeg er overbevist om, at de ansatte i kommunen gør det bedste, de kan, men vi må huske, at de arbejder med en kompliceret lovgivning, som ofte ændres. Derfor er det vigtigt, at vi giver de ansatte de bedst mulige arbejdsbetingelser. Vi skal skabe stærke faglige teams, hvor man sparre med hinanden og sin leder – der skal være tid til at udføre en god sagsbehandling, og der skal være tid og mulighed for efteruddannelse.

Jeg håber, at man laver en brugergruppe, som med jævne mellemrum kan fortælle forvaltningen, hvordan borgerne har følt mødet med kommunen. Borgerne skal ikke bruge tid på at føle sig svigte og klage – de skal videre med livet.

Jeg undrer mig over, at flere politikere mener, at det er svært at placere et ansvar. Lidt firkantet sagt ligger ansvaret hos ledelsen af forvaltningen, med mindre man har gjort opmærksom på, at opgaven ikke kan løses inden for de rammer, som politikerne stiller til rådighed.

Hvis forvaltningen – som nogle mener – har holdt oplysninger tilbage, underbygger det blot behovet for en borgerrådgiver, som kan sparre med forvaltningen – og som er uafhængig af ledelsen.

Michael Graakjær

Formand SF-Stevns

 

Skriv en kommentar