(Last Updated On: 3. juni 2019)

Alle børn har krav på, at de voksne viser dem nærvær og omsorg, så de kan udvikle sig harmonisk i trygge rammer.

Børn har brug for en stimulerende og udfordrende hverdag i et pædagogisk læringsmiljø, hvor der er tid til det enkelte barn. Hvordan skal vi når dertil, når pædagoger i daginstitutioner rundt om i landet, mange steder, oplever en dagligdag, hvor man knapt har de fornødne normeringer til at give børnene den basale omsorg og nærvær?

Vi må og skal prioritere velfærd først! Vi er nødt til at prioriterer bedre forhold for de ansatte og vi er nødt til at prioriterer børnene i større grad!

De primærvoksne i barnets liv er forældrene og de pædagoger, som omgiver dem. Derfor er det så utroligt vigtigt, at pædagogerne har tid og overskud til at give børnene den nødvendige omsorg og det nødvendige nærvær, som børnene har brug for i løbet af en dag i f.eks. børnehaven.

Både børn og voksne skal have bedre hverdage i vuggestuerne og børnehaverne rundt om i Danmark. Det får de dels ved forbedrede normeringer og dels ved tid og penge til videreuddannelse, kurser samt supervision.

Heldigvis fungerer de fleste daginstitutioner i Danmark og børnene får en god opvækst. Men vi kan gøre det bedre!

Det er ikke kun en udfordring som det kommunale skal løse, hvor de skal nedprioritere andre områder for at få midler til en opnormering af daginstitutionsområdet.

En kommende regering må sørge for at øremærke penge til kommunerne, så vi kan få et tiltrængt løft af daginstitutionerne.
Forældre skal trygt kunne aflevere deres børn i daginstitutionerne, så de kan tage på arbejde uden at bekymre sig om deres børns ve og vel.

Tanja Larsson                                                                                   
Folketingskandidat for Socialdemokratiet                             
I Faxe og Stevns Kommuner          

Jens Hvidemose
Pædagog         

Skriv en kommentar