(Last Updated On: 10. oktober 2017)

Forældre, pædagoger og politikere var inviteret til debatmøde om børneområdet på Hotherskolen

(Fotos: Rikke Michael Hansen)

Hårlev: 1. I Stevns kommune oplever 79 procent af pædagogerne alenetid med børnene, landsgennemsnittet er 75 procent, 2. BUPL anbefaler en voksen til tre børn i vuggestuen og en voksen til seks børn i børnehaven. På Stevns er tallet dobbelt så højt, altså 1:6 for vuggestuebørnene og 1:12 for børnehavebørnene, 3. Andelen af uddannede pædagoger i de stevnske daginstitutioner ligger under landsgennemsnittet på 60 procent.

Sådan lød opdraget fra Jacqueline Sporon-Fiedler, faglig sekretær i BUPL, der sammen med forældreforeningen »Giv dit barn en stemme« havde inviteret til debatmøde om børneområdet torsdag aften i sidste uge.

Godt 80 var mødt op på Hotherskolen, såvel politikere, pædagoger som forældre og andre med interesse for børn.

Panel med 11 politikere

Efter velkomst fra BUPL’s faglige sekretær og Julie Stenderup fra »Giv dit barn en stemme«, overtog stand-up komiker og radiovært Mette Frobenius gulvet, hvorfra hun leverede sine holdninger om børneområdet – pakket ind i humor, naturligvis – og der var både stikpiller og gode råde til forældrene, pædagogerne og politikerne.

Alle partier samt den frie kandidat, Betina Baden, var repræsenteret i det 11-mand store politikerpanel – og flere politikere var til stede i tilhørerrækkerne. Spørgsmålene kom fra deltagerne, som ved ankomst fik til opgave at notere et spørgsmål på en post-it seddel.

Ordstyrer var journalist i DR, Peter Sten, som indledte debatten med at spørge alle paneldeltagerne, hvor højt deres politiske parti prioriterede børneområdet på en skala fra 1 til 10. Deres svar er anført i faktaboksen – omend tallet vist ikke i alle tilfælde er partiets, men paneldeltagerens egen prioritering. Derfor skal tallene tages med et vist forbehold.

Bedring på vej

Alle i panelet, som i dag sidder i kommunalbestyrelsen, var enige om, at der de seneste år er blevet sparet for meget på børneområdet. Flere nævnte budgetforliget for 2018, der skal til andenbehandling på torsdagens kommunalbestyrelsesmøde, som et skridt i den rigtige retning.

– Det er en begyndende genopretning, og vi ender med, at det bliver mere end genopretning, sagde Henning Urban Dam Nielsen (A), der også gjorde opmærksom på at netop børneområdet var årsagen til, at han stillede op til kommunalvalget for fire år siden.

Janne Halvor Jensen (O), Line Krogh Lay (B) og Jan Jespersen (Ø) erklærede sig alle enige med Hennings Urban Dam Nielsens kommentar.

Børn vs. ældre

– Jeg har været med i to perioder. Vi har ikke bestilt andet end at skære ned. Denne gang gør vi noget andet, sagde Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns), der også henviste til, at kommunen er underlagt bestemmelser fra Christiansborg

– Det har både medført besparelser på børneområdet og på ældreområdet. Al politik er en form for prioritering, sagde han.

– Vi har de penge, vi har, servicerammen er den samme. Jeg er delvist enig med Thor, politik handler om prioritering, sagde Rasmus Englund, der er spidskandidat for Liberal Alliance.

– Vi har et stort efterslæb. Vi er nødt til at kigge på området med nye øjne, tænke anderledes, sagde Connie Høgh Olsen, der er ny i kommunalpolitik og stiller op for Nyt Stevns.

– Konjunkturerne er med os, tingene går den rigtige vej i øjeblikket, og nu kan man gå ind og opgradere på nogle områder, som hidtil har været under pres. Men jeg vil godt nævne, at vækst kommer før velfærd. Vi skal skabe flere arbejdspladser og få nye tilflyttere hertil, før vi får mere velfærd, sagde Mikkel Lundemann Rasmussen (C).

Anette Mortensen (V) understregede, at politik er benhård prioritering, og kom derefter ind på bureaukratisering – på baggrund af et indspark fra Mette Frobenius om sprogtest af børnene, hvor Mette gav udtryk for, at hun fandt, at det var spild af tid at sprogteste alle børn. Istedet burde det være op til pædagogerne at vurdere, hvem der skal testes. Det ville give mere tid sammen med børnene.

– Mette sagde noget vigtigt, vi skal stoppe bureakratiet, sagde Anette Mortensen.

Lange skoledage

Også andre emner blev debatteret, heriblandt de lange skoledage, som kan være en udfordring for især de mindste klasser.

Som en far til en pige, der går i 0. klasse, udtrykte det:

– En skoledag fra 8 til 14.15 er en lang dag. Det sjove sker efter 14.15, hvor der er fri leg på skemaet. Men der er børnene allerede trætte. Og de er meget trætte, når de kommer hjem. Det er bare ikke i barnets tarv med de lange dage.

Stort set alle i panelet gav udtryk for deres forståelse, og flere tilkendegav også, at de var enige i, at skoledagene er for lange.

– På Stevns har vi som nogle af de første i landet givet skolelederne mulighed for at konvertere den understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen. De har muligheden. Hvis praktikken er en forhindring, vil vi politikere gøre, hvad vi kan, for at afhjælpe, sagde Janne Halvor Jensen (O), der er formand for Børneudvalget i Stevns kommune.

Bedre integration

To pædagoger fra Erikstrup Børnecenter spurgte ind til de udfordringer, som de dagligt oplever med hensyn til tosprogede børn.

– I Erikstrup Børnecenter har vi godt 50 børn, hvoraf 18 børn er tosprogede. Det er en kæmpeudfordring, vi mangler kvalifikationer og efteruddannelse, sagde én af pædagogerne.

Andre institutioner på Stevns har få eller ingen tosprogede børn.

Denne information var ny for flere af de tilstedeværende kommunalbestyrelsesmedlemmer, som lovede at gå hjem og kigge nærmere på problematikken.

– Det her er én af mine kæpheste. Det er supervigtigt, at vi afsætter penge, så snart børnene kommer til kommunen. Ellers får de problemer hele vejen igennem deres opvækst, sagde Marianne Aguilar, der stiller op for SF.

Ungdomsskolen på Stevns blev også kort debatteret, inden mødet nåede til sit sluttidspunkt.

Aftenen blev rundet af med en opfordring fra Jacqueline Sporon-Fiedler til politikerne om at udarbejde en egentlig sammenhængende Børne- og Ungepolitik for børnene i Stevns kommune.
rmh

Prioritering af børneområdet

Paneldeltagerne blev bedt om at prioritere børneområdet i deres parti på en skala fra 1-10:

 • Jan Jespersen, Enhedslisten – 8 med pil op
 • Thor Grønbæk, Borgerlisten Stevns – 7
 • Mikkel Lundemann Rasmussen, Konservative – 10
 • Line Krogh Lay, Radikale – 10
 • Conni Høgh Olsen, Nyt Stevns – 10
 • Janne Halvor Jensen, Dansk Folkeparti – 10
 • Anette Mortensen, Venstre – 8
 • Henning Urban Dam Nielsen, Socialdemokratiet – 9 (10 personligt)
 • Marianne Aguilar, SF – 10
 • Rasmus Englund, Liberal Alliance – 7
 • Betina Baden, Fri kandidat – 10

 

Skriv en kommentar