(Last Updated On: 9. juli 2018)

Bjarne Nielsen (V) står med Stevnsbladet, hvori debatten om den kritiske rapport om børnesager, har raset de seneste par uger. (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Formanden for Børn- og Ungeudvalget, Bjarne Nielsen (V) er normalt ikke en højtråbende politiker, men i den verserende sag om fejlbehandling af børnesager, trækker han det moralske kort.

Overhørt advarsler

Bjarne Nielsen er vred over politiker-angreb mod embedsværket i Stevns Kommune.

– De tunge børnesager er et rent politisk ansvar. Det er et moralsk ansvar og her har politikerne det fulde ansvar for at have overhørt mange års advarsler om fejlbehandlede sager om udsatte børn og unge, siger Bjarne Nielsen.

Bakker medarbejderne op

I juni måned barslede Socialstyrelsens Task Force med en yderst kritisk rapport om Stevns Kommunes sagsbehandling af udsatte børn og unge.

Manglende lovmedholdighed, langsommelig sagsbehandling, frister, som ikke blev overholdt og uensartethed i praksis og lav faglig kvalitet.

Udvalgsformanden finder trods dette alligevel ikke, at kritikken skal ramme medarbejdere i centret for Børn og Læring.

– Vi skal bakke kommunens medarbejdere op. Jeg synes, at vi har nogle dygtige medarbejdere, som i for lang tid har været overbebyrdede og vi burde have tilført forvaltningen flere ressourcer.

Måske genbehandling

Dermed retter han pilen mod den tidligere borgmester Mogens Haugaard (Nyt Stevns) og hans forgænger i børneudvalget Janne H. Jensen (DF), som begge har krævet at der placeres et ansvar, samt at samtlige børnesager skal gennemgås for fejl.

– Hvis Task Force anbefaler genbehandling af sagerne, så er jeg sikker på, at kommunalbestyrelsen vil følge deres råd. De afsluttede sager har haft ankemuligheder, og det er først og fremmest i de verserende sager, at vi skal undgå fejl, siger Bjarne Nielsen.

Nej til mudderkast

Udvalgsformanden tager dyb afstand fra at hænge medarbejdere ud i det offentlige rum.

– Jeg går gerne ind i den politiske diskussion. Ikke for at mudderkaste, men for at påpege, at politikere er arbejdsgivere og det er os, som skal påtage os ansvaret. Vi skylder børn og forældre at få rettet op på fejl i sagsbehandlingen, slutter Bjarne Nielsen.

sky

 

Skriv en kommentar