Siden 2015 har store festivals i dage og ugevis oversvømmet Boesdal Gl. kalkbrud i sommertiden med tusinde og flere deltagere og telte og uden arealbegrænsning. Er en sådan sat, respekteres den ihvertfald ikke. Ligeså lidt parkeringsreglerne.

Private foreninger lejer området til deres betalende medlemmer. Der kan ikke løses billet ved indgangen. Andre har ikke adgang, men ret til at gå igennem ad Trampestien.

Arrangementerne har medført ren støjterror for omkringboende i dage og nætter, både dyr og mennesker lider, og i tiltagende omkreds på mere end 1 km væk er borgere bragt til desperationens rand. Dertil, af mangel på tilstrækkelige toiletfaciliteter, er der uhumske efterladenskaber overalt, hvor trængende har kunnet finde et sted – helt ind i ens have.

Besked fik vi, for første gang på forhånd, sidst i juni i 2017. Sent for en planlægning af borgernes egen sommer. Beslutningstagerne er gjort opmærksom på alt dette mere end én gang.

Borgermøde efteråret 2017 med kommunen, repræsenteret af en embedsmand, efterlod ingen tegn på ændring i 2018. (Men toiletfaciliteterne ville der blive taget hånd om i 2018, blev der sagt).
Formålet er svært at forstå. For Stevns kommune ønsker øget bosætning, men det, der sker her, er det modsatte af god reklame.

Man ønsker også at tiltrække turister. Og de kommer også, her, tiltrukket af reklamen om Boesdal på kommunens webside, fra hele Europa. Samt landsmænd fra det øvrige Danmark. Og de forstår absolut ingenting.
“Hvor er den udgang til havet, der skulle findes her som det eneste sted langs klinten?” Et udenlandsk par var gået hele Trampestien nordfra og henvendte sig høfligt. De fik udpeget stien ned i støjen og mylderet, men valgte at gå ud til landevejen.
Og udenlandske cykelturister spørger med lange ansigter om råd til overnatning. Deres rute var lagt efter oplysningen om gratis shelter og bålplads. Musikfestivals stod der ingenting om.
Og de fredede sjældne plante-og dyrearter? Glem det. De er væk, trampet ned. Der er ingen tilbage. En officielt udpeget biolog ville kunne bekræfte det.

Hvor er så kommunens turistkontor? For turisterne er det ikke indlysende at blive henvist til Møn og Vordingborg, når de befinder sig på Stevns. Men nu har stevnske borgere jo på eget initiativ oprettet en turistvejledning i Rødvig, gratis. Så er der et sted at henvise til, når der spørges om hjælp og vejledning.

Et borgerpar her i nærheden fortalte, de havde besluttet at flytte nu. De var lejere, nu ville de sige op. Det valg har husejere ikke. Men vi vil ikke fortsat lade os terrorisere i dage, nætter og ugevis somrene igennem. Formenes glæden ved at nyde sommertiden, modtage gæster i hus og have, og en uforstyrret nattesøvn. Og berøves formuer lagt i vore huse, som ikke kan indhentes ved salg på disse betingelser. Kommunen må besinde sig og behandle sine borgere ansvarligt.

På vegne af mange andre borgere i området, der også elsker Stevns. Og Boesdal.

Bodil Weyde
Boesdalsvej 16
Rødvig

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.