(Last Updated On: 19. november 2018)

Den 24. september 2018 afviste Retten i Roskilde en stævning, som Stevns kommune i juli 2017 havde indgivet mod tre grundejere i Hårlev. ”Stævningen var uden lovligt grundlag”.

Tilbage stod grundejerne med en advokatregning på 172.500 kr. Stevns kommune blev dømt til at betale de første 45.000 efter almindelig retspraksis, så vi kom ”kun” til at hæfte for 127.500 kr. Til gengæld havde kommunalbestyrelsen da investeret mindst 247.953 skattekroner i en formålsløs chikane. Ja, med det hele var kommunens omkostning faktisk 336.703 kr. til hjælp udefra.

Havde kommunen blot nøjedes med at politianmelde os, ville vi uden omkostninger have fået beskikket en forsvarer. Det har kommunen tidligere gjort over for en borger i Rødvig, men kommunen anede måske, at en politianmeldelse ville ende resultatløst?

Kommunens stævning mod os tre grundejere fremsatte påstande, der var udokumenterede, urigtige og krænkende. Vore advokatomkostninger løb op, fordi det var tidsrøvende at skaffe dokumentation. Både for Stevns kommunes beslutninger og for forhold i den gamle Vallø kommune. Forhold, der ligger langt tilbage i tiden, og som Stevns kommune ikke har gemt dokumentationen for.

Efter kommunalvalget var det den nye kommunalbestyrelse magtpåliggende at indføre borgerrådgivning og dialog.

Det var imidlertid vor nye borgmester, der tidligere som udvalgsmedlem på et hemmeligt PTU-møde den 10. november 2015 satte forvaltningens projekt i gang, og bagefter, i 2016, som udvalgsformand overtog ansvaret for iscenesættelse og gennemførelse. Vi har for en måned siden inviteret borgmesteren til dialog, men har ikke fået noget svar. Vi konstaterer i dag blot, at intet har ændret sig, og at Stevns kommune i nogle sager fortsat kun taler til og ikke med sine borgere.

Nu spørger vi: Vil Stevns kommune også fremover prøve at tryne borgere med udsigten til en fallit, hvis de modsætter sig ulovligheder fra kommunen? Er det sådan dialog og borgerrådgivning skal forstås?

Jens Viggo Moesmand
Hyldevænget 31
Haarlev

Skriv en kommentar