(Last Updated On: 2. februar 2018)

Men administrationen kom til at kræve for meget op

Det er ikke umiddelbart til at se det, men borgere på Stevns skylder årligt kommunekassen 20 millioner kroner. (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Skat har netop lavet en opgørelse af de offentlige restancer for tredje kvartal 2017, og den viser at den samlede gæld til det offentlige voksede med 1,5 milliarder kroner i tredje kvartal sidste år.

Dermed havde staten med udgangen af september 105,6 milliarder kroner til gode. Så slemt er det ikke i Stevns Kommune.

Kontanthjælp retur

På novembermødet i 2017 fik kommunalbestyrelsens økonomiudvalg en oversigt over restancer vedrørende betalinger til Stevns Kommune.

De samlede restancer udgjorde per 31. oktober 2017 21,9 mio. kr. Der er tale om en mindre stigning i restancerne, som var 20,3 mio. kr. per 31. oktober 2016.
Stigningen skyldes især restancer på kontanthjælpsområdet og en større restance i et leverandørforhold, hvor der er indgået betalingsaftale.

Dermed følges udviklingen på landsplan, hvor gælden i de tre første kvartaler i 2017 var vokset med 6,3 milliarder kroner.

Ingen serviceforringelse

Anton Svendsen er centerchef for Økonomi, HR og IT-forvaltningen på Stevns. Han oplyser, at restancerne er steget lidt i løbet af 2017, selv om der også er stigning i indbetalinger i 2017.

Det beløb som borgerne skylder kommunen ligger relativt fast på cirka 20 mio. kr. om året. I 2015 lød restancen på 21,1 mio. kr., i 2016 på 19,8 mio. kr. og i 2017 på 20,3 mio. kr.

– Beløbene angår også tilgodehavender, som ligger til inddrivelse hos Skat. Det er jo f.eks. kun nye restancer på ejendomsskat, som fra 2017 er overført til kommunerne. Gammel gæld ligger stadig hos Skat, forklarer Anton Svendsen og fortsætter:

– At inddrivelse af ejendomsskat nu ligger hos kommunen selv har konkret betydet, at vi via advokat har måtte begære udlæg og evt. tvangsauktion.

Anton Svendsen understreger, at kommunen har en dækkende kassebeholdning, hvorfor restancerne ikke betyder serviceforringelser på Stevns.

Beklageligt kiks

Som noget nyt har Stevns Kommune sendt et brev til alle, som havde gæld til kommunen ved udgangen af 2017. Det kan f.eks. være i forhold til ejendomsskat, daginstitution osv.

Dermed kan den enkelte hurtigt se en opgørelse over, hvad de skylder og ikke mindst få bragt gælden ud af verden ved hjælp af det vedlagte indbetalingskort. Men der skete et administrativt kiks:

»Desværre er der sket en fejl i vores system så alle, der igennem tiden har haft en regning til kommunen, har fået et brev fra os.”, står der på kommunens hjemmeside. Og beklagelsen fortsætter:

“Også selvom de for længst har betalt, hvad de skulle. Har du derfor fået et brev fra Stevns Kommune, hvor der står, at du skylder 0 kr., skal du blot se bort fra brevet.”

sky

 

Skriv en kommentar