(Last Updated On: 3. februar 2017)

Stevns kommune var endnu engang vært for et borgermøde; denne gang om spredning af asbest som følge af branden på plastvirksomheden Expladan, der rasede natten mellem mandag den 2. januar og tirsdag den 3. januar på Industrivej

Et stort flertal af deltagerne på mødet var grundejere, som har oplevet nedfald af asbeststykker i haver og på bygninger som følge af branden på Expladan. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Hårlev: Ved et borgermøde afholdt i Hårlevhallens cafeteria på første sal var godt 60 borgere mødt op for dels at høre mere om risiciene ved asbest, og for dels at få svar på eventuelle spørgsmål efter den voldsomme brand på genbrugsvirksomheden Expladan, som medførte asbestnedfald på de nærliggende grunde.

Fra Stevns kommunes Teknik og Miljøafdeling var civilingeniør og sagsbehandler Heidi Kjær til stede. Civilingeniør i civilteknik fra Dansk Miljørådgivning A/S (DMR), Jens Ole Petersen – som også fungerede som miljøvagt ved branden – kunne svare på spørgsmål af mere teknisk karakter, mens civilingeniør fra Orbicon, Kim Haagensen, deltog som ekspert i asbest.

Endelig var de to udvalgsformand for henholdsvis Plan- og Teknik (PTU), Steen S. Hansen (A) og Natur, Fritid- og Kultur, Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger) til stede for at svare på politiske spørgsmål fra de fremmødte.

Intet farligt støv tilbage

Kim Haagensen indledte mødet med en gennemgang af de risici, som er forbundet med asbest. Han forklarede, at asbest kun er farlig i støvform, mens de store flager ikke udgør en sundhedsrisiko. Han konkluderede afslutningsvist, at den såkaldte farlige eksponering af asbest ikke har været til stede i forbindelse med Expladan-branden, hvor store stykker af asbestholdig eternit er fundet i et afgrænset område sydøst for virksomheden, som var vindretningen da brand var på sit højeste.

– Min vurdering er, at størstedelen af den farlige støv er blæst væk. En meget lille del er afsat på beplantning og jordoverflade, men i øjeblikket er jorden våd, så støvet bliver bundet til overfladen. De store fibre er meget holdbare og udgør ikke en risiko, men de kan over tid danne små fibre. Derfor er der behov for oprensning med støvsuger, forklarede Kim Haagensen.

Afgrænset område

Efter undersøgelser af DMR er det berørte område blevet indkredset til at omfatte blandt andet 27 private grundejere på Hyldevænget og Diget, som nu skal renses for asbest.

– Vi har været rundt at afsøge området, og det var meget markant at se det område, hvor der havde været meget nedfald, oplyste Jens Ole Petersen.

Jens Ole Petersen fra DMR viser her det afgrænsede område, hvor asbeststykker er faldet ned. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Han opfordrede eventuelle borgere udenfor det afgrænsede område til at kontakte kommunen på natmil@stevns.dk, hvis de har fundet stykker af asbest på deres grund.

Ingen varsling

Varsling – eller manglen på samme – blev kommenteret af flere af de fremmødte. Branden udbrød midt om natten, hvor de fleste beboere i området lå og sov i deres senge. Flere af mødedeltagerne var uforstående over for den manglende varsling.

– Jeg anede ikke, at der var brand på Expladan, for vi fik ingen varsling. Jeg er morgenløber, og da jeg ved en seks-tiden gik ud for at løbe mig en tur, lagde jeg mærke til, at der var væsentligt mere lys henne ad vejen, end der plejer, fortalte en af de berørte borgere til Stevnsbladet.

Han bor midt i det af DMR afgrænsede område, og her har han boet siden 1976. Efter branden var han rundt i sin have for at samle nedfaldne asbeststykker ind. Det blev til en urtepotte fyldt med asbest i varierende størrelse.

– Det værste har været uvisheden. Vi går helst ikke ud i haven, og vores børnebørn får slet ikke lov at komme udenfor, sagde beboeren.

At der ikke blev udsendt et varsel, begrundede Heidi Kjær fra kommunen med følgende:

– Den beredskabsansvarlige fra Østsjællands Beredskab sendte politiet rundt i området for at se, hvordan røgfanen fra branden opførte sig. Politiet vurderede, at det ikke var nødvendigt at udsende et sirenevarsel. Det er et stort indgreb at sende en stor sirene ud over hele byen, sagde hun.

Andet møde for de berørte

Mere end halvdelen af de fremmødte var gengangere fra et lukket borgermøde afholdt for de 27 berørte grundejere ugen forinden.

De 27 grundejere vil indenfor en uge fra mødets afholdelse modtage et såkaldt varsel om et påbud om oprensning af deres grund fra Stevns kommune i deres e-boks.

Det er den enkelte grundejers ansvar at kontakte sit forsikringsselskab og foretage en anmeldelse. Når sagen er registreret i forsikringsselskabet, kan DMR starte en dialog med forsikringsselskaberne. Herefter vil DMR påtage sig den koordinerende rolle.

Fristen for at opfylde selve påbuddet er sat til april

– Men for dem, der allerede har kontaktet deres forsikringsselskab, vil DMR sigte på at komme i gang så hurtigt som muligt, sagde Jens Ole Petersen.

Brandtomten er frigivet af politiet, og oprydning på brandtomten vil være færdig indenfor fire uger.
rmh

 

Skriv en kommentar