(Last Updated On: 24. juli 2017)

Når borgerne i Stevns klagede over kommunernes afgørelser efter serviceloven, fandt Ankestyrelsen i 2016 fejl i 53 procent af sagerne. Det er et problem for borgernes retssikkerhed, at så mange sager er fejlbehæftede.

SF vil kæmpe for, at borgerne straks får den hjælp, de har krav på. Vi ønsker ikke, at kommunen går lige til grænsen, når den træffer afgørelser. Vi kræver, at man bruger loven, som den er, og ikke efter, hvor lidt man ønsker at giver folk.

De borgere, som søger ydelser ifølge serviceloven, er ofte i en meget svag og udsat situation. Man kan frygte, at mange ikke har haft kræfter og overskud til at klage over deres afgørelser, hvorfor mange i dag formodes at leve med forkerte afgørelser.

SF ønsker en analyse af årsagerne til fejlene. Er grunden hensynet til kommunekassen, bør den praksis straks høre op. Hvis det skyldes for mange sager pr. ansat, må kommunen straks ansætte de fornødne medarbejdere, ligesom vi kræver, at alle medarbejdere får den fornødne efteruddannelse.

SF vil sikre, at Stevns kommune giver borgerne den hjælp, de har krav på.

Michael Graakjær
Formand SF-Stevns

 

Skriv en kommentar