(Last Updated On: 22. juni 2018)

Borgmester Anette Mortensen fremlagde Task Force-rapporten i forrige uge sammen med børneudvalgsformand Steen S. Hansen (tv). (Foto: Klaus Slavensky)

Børne-Gate: Stevns borgmester, Anette Mortensen, afviser kravet om at placerer et embedsansvar, som følge af den kritiske rapport om Børn og Unge-forvaltningens behandling af sager om udsatte børn og unge.

Fokus på genopretning

Borgmesteren vælger i stedet, at fokusere på den genopretningsplan, som hun lagt frem til politisk behandling.

– Jeg stor tiltro til, at hvis medarbejdere, ledere og politikere står sammen om den i samarbejde med Task Forcen, at så får vi også det resultat, vi gerne vil til glæde for de mennesker, der er berørt, lyder det fra Anette Mortensen.

Vil ikke udpege skyldige

Den voldsomme kritik fra Nyt Stevns og Dansk Folkepartis udmelding må stå for deres egen regning, siger borgmesteren.

– Jeg undrer mig blot, da de udfordringer som socialrådgiverne m.fl. har haft, har været kendt i kommunalbestyrelsen længe. Som eksempel kan nævnes møder i juni måned 2017, hvor vi politisk godkendte, at der blev rettet henvendelse til den Sociale Task Force for at få hjælp og udredning af området. Et ønske, som kom fra medarbejderne i forvaltningen, forklarer hun og fortsætter med en række spørgsmål til sine kritikere:

– Jeg har personligt taget et aktivt valg i denne sag, om at det ikke nytter ret meget at lede efter personer, vi kan give skylden. Er det et forvaltningsansvar? Er det ledelsens ansvar? Er det et politisk ansvar? Og i så fald, hvor mange foregående kommunalbestyrelser og fagudvalg skal vi så kigge på?

– Jeg har derfor valgt at se på, hvordan vi får løst den opgave, vi har foran os, kommer konklusionen fra borgmesteren.

– Jeg har meget stor tillid til, at den Sociale Task Force har vist os i den rigtige retning, og at den plan, vi nu har lagt frem til politisk godkendelse er den rigtige vej frem. Planen strækker sig over de næste knap to år, hvor der blandt andet skal ske en styrkelse af kvaliteten og fagligheden på området, og der skal ansættes flere socialrådgivere.

– Alt i alt en ambitiøs plan, som jeg vil opfordre til, at vi i fællesskab godkender og står sammen om at gennemføre, slutter Anette Mortensen.

Kort om Stevns’ »Børne-Gate«

Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge tilbyder hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling gennem kompetenceudvikling, sparring og viden.

Task Forcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.
Siden 2014 har Stevns Kommune haft fokus på udgiftsstigninger på området.

  • Stevns Kommune søgte om hjælp hos Task Forcen august 2017.
  • Task Forcen gennemgår i foråret 2018 20 udvalgte sager.
  • Medarbejdere i kommunen gennemgår i april-juni kompetenceudviklende kurser.
  • Den 29. maj udarbejdes en overordnet plan for genopretning på sagsområdet.
  • Fredag den 19. juni offentliggøres Task Forcens analyse.
  • Analysen indeholder kritik af forvaltningens sagsbehandling, som omfatter manglende lovmedholdighed, sagsbehandling præget af langsommelighed, frister ikke overholdt, uensartethed i praksis og lav faglig kvalitet.
  • I uge 25 rejser flere partier kritik af den politiske ledelse og forvaltningen, og kræver et ansvar placeret.
  • Onsdag den 27. juni vil kommunalbestyrelsen diskutere sagen.

sky

Se også Kritik af Stevns Kommune

Se også Stevns Kommune har fået en “Børne-Gate”

 

Skriv en kommentar