(Last Updated On: 20. november 2018)

Formanden for Ældrerådet i Stevns Kommune, Hans C. Bech. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: En gang om måneden mødes Ældrerådet i Stevns Kommune, og på seneste møde var borgmester, Anette Mortensen (V), indbudt til et dialogmøde om rådets relation og samarbejde med borgmesteren.

Efter præsentation af rådet gav formanden, Hans C. Bech, en orientering om rådets arbejde det første år af rådets fireårige periode.

Han kunne oplyse, at rådet har afviklet syv ordinære møder plus tre formøder, hvor især behandlingen med afgivelse af høringssvar i forbindelse med kommunens forslag til budget 2019 på social- og sundhedsområdet var på dagsordenen.

Uden for mødelokalet har rådet deltaget i temamøder og konferencer arrangeret af Danske Ældreråd og Regionsældrerådet, aflagt besøg på fire af kommunens fem plejecentre, og sammen med leder af Vej og Materielgården i Stevns Kommune, Jacob Asbjørn Jacobsen, vandret rundt i flere af kommunens byområder for at påpege, hvor ældre borgere m.fl. har problemer med deres færden på fortove og cykelstier.

– Resultaterne er begyndt at vise sig. Et opdateret eksemplar af Ældrerådets brochure med vejledning om mangt og meget for kommunens ældre borgere er i støbeskeen. Et redaktionsudvalg har arbejdet hårdt og med forventning om, at en ny udgave kan forventes udgivet til foråret, sagde formanden, og han udtrykte – med tilslutning fra et enigt ældreråd – tilfredshed med de kommunale arbejdsbetingelser, rådet kan arbejde efter.

Herefter gav Anette Mortensen Ældrerådet en orientering om det politiske arbejde og de opgaver, der er fokus på i øjeblikket.

– Det medførte drøftelser om Strøbyhjemmets fremtid, frivillighed, samarbejde og dialog samt påskønnelse af de frivilliges arbejde, boligbyggeri for ældre og enlige, plejecenterplanen og centrenes vedligeholdelse, samt spise-kom-sammen arrangementer m.m. Borgmesteren deltager gerne på møder eller andre arrangementer i Ældrerådets regi fremover, oplyser Hans C. Bech.

Skriv en kommentar