(Last Updated On: 5. november 2015)

Læserbreve-735x415I 2011 besluttede kommunalbestyrelsen at iværksætte arbejdet med at etablere en multihal i Rødvig.

Det fik høj politisk prioritet, og tre politikere meldte sig til arbejdsgruppen: Hans Christian Rasmussen, SF, Ole Bech-Jensen, C og undertegnede.

Vi fik med baggrund i det kommunalt afsatte budget, tilsagn om yderligere midler fra Lokale og Anlægsfonden, som herefter tegnede et fuldstændig fantastisk projekt .

Dernæst blev den samlede anlægsudgift beregnet. Det viste sig, at den samlede anlægssum ikke rakte inden for de afsatte økonomiske rammer. Herefter har vi, og ikke mindst jeg selv, lagt mange kræfter i at skabe yderligere kapital, hvilket for nuværende ikke har kunnet ladet sig gøre trods store anstrengelser.

Derfor står vi over for at ændre projektet, således at det kan matche de penge, der er til disposition.

Der er mange hensyn at tage i lokalområdet. Mange af vores ældre borgere har behov for et fælles mødested, mange unge – der ikke dyrker idræt har brug for et mødested, kulturbehovet vokser set i lyset den turismemæssige udvikling i Rødvig. Skole og institutioner har brug for rum, hvor de kan boltre sig i et kreativt og spændende miljø.

Derfor er det ikke entydigt, hvad der er brug for i Rødvig. Det er også væsentligt, at et kommende byggeri i Rødvig har en form for arkitektonisk kvalitet.

Flertalsgruppen går nu i gang med en drøftelse i kommunalbestyrelsen om, hvordan vi tilgodeser flest mulige borgere i Rødvig for de disponible midler.

En multihal kunne have løftet alle funktioner, og derfor lagde jeg og andre utrolig meget energi i projektet.

Kommunalbestyrelsen tager naturligvis dette ansvar på sig.

Med venlig hilsen

Mogens Haugaard Nielsen

Borgmester

 

Skriv en kommentar