(Last Updated On: 10. august 2018)

Stevns: Borgmester Anette Mortensen fortsætter efter sommerferien med åbne dialogmøder om torsdagen, hvor kommunens borgere og borgmesteren kan komme i dialog med hinanden.

– For mig som borgmester betyder dialogmøderne, at jeg får indsigt i, hvad der rør sig hos vores borgere. Jeg hører på første hånd, hvordan de oplever kommunens arbejde. Og det er vigtig viden for mig i mit arbejde som borgmester, siger Anette Mortensen og fortsætter:

– Jeg oplever også, at de fremmødte borgere har været glade for tilbuddet. Og selvom de nogle gange kommer med frustrationer, så takker de for, at vi kan være i direkte dialog.

Ideer, personsager og ønsker

I alt har 55 borgere gjort brug af tilbuddet om et dialogmøde med borgmesteren.

Dialogmøderne har handlet om vidt forskellige emner. Nogen er kommet med gode ideer, fx til forbedring af adgangsforholdene på en station eller tiltag for kommunens unge. Andre er kommet med personlige sager, hvor de har oplevet udfordringer i forbindelse med sagsbehandlingen, og andre igen er kommet på vegne af en forening med et konkret ønske eller behov.

Alle er velkomne, og der skal ikke bestilles tid i forvejen. Man skal blot melde sin ankomst i Borgerservice. Der er afsat cirka 15 minutter til hver samtale.

Datoer og tidspunkter

Efter sommerferien er der mulighed for at tale med borgmesteren disse torsdage:

  • Torsdag den 23. august 2018 kl. 15 – 16.30
  • Torsdag den 13. september 2018 kl. 15 – 16.30
  • Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 15 – 16.30
  • Torsdag den 15. november 2018 kl. 15 – 16.30
  • Torsdag den 13. december 2018 kl. 15 – 16.30

 

Skriv en kommentar