(Last Updated On: 25. juni 2019)

Ved arrangementet den 3. juni kunne formanden og repræsentanter for Roklubbens arbejdsgruppe sige pænt tak for den store økonomiske håndsrækning. Øverst på trappen ses Kjeld Frederiksen, Hans Jørgen Rasmussen og Aksel Kok fra Brandkassen samt repræsentanter for Roklubben Stevns. (Privatfoto)

Rødvig: Stevns Brand Fond, også kaldet Brandkassen i daglig tale, har med en pæn donation sikret, at Roklubben Stevns nu lever op til brandsikringskravene for de aktiviteter, som udfolder sig i Roklubbens bygning på havnen.

– Med stigende aktivitet for skoleklasser, som introduceres til roning, foreningens egne arrangementer og mulighed for overnatning for andre roklubbers medlemmer på langtursroning, har det i flere år været et stort ønske at lovliggøre disse aktiviteter, fortæller Ivan Hansen, der er formand i Roklubben Stevns.

Det færdige projekt, to trapper opsat i hver sin ende af bygningen, blev for nylig præsenteret for tre medlemmer af Brandkassens bestyrelse.

– Forud har været et stort arbejde med udarbejdelse af tegninger, bygningsansøgning til Stevns kommune, sikring af indvendig trappe, markering af flugtveje opsætning af brandmateriel med mere, oplyser formanden.

Ivan Hansen kan også oplyse, at hele projektet med at brandsikre roklubben har kostet 205.000 kroner. Langt størstedelen af beløbet er doneret af Brandkassen.
rmh

Skriv en kommentar