(Last Updated On: 11. maj 2018)

2017 var året, hvor Enhedslisten Stevns endelig kunne være medunderskriver på et budgetforlig. Budgettet fik det fine navn ”Velfærdsbudget”, selv om der i krogene var mumlerier om det i virkeligheden var et ”Valgbudget”.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev der afsat 450.000 kr. til oprettelsen af en borgerrådgiverfunktion i 2018 og 600.000 kr. i de efterfølgende år. Et ønske som vi helt fra 2014 har bragt med til forhandlingsbordet gang på gang.

Vores intention med denne borgerrådgiver er følgende:

Alt for mange føler sig som kastebold mellem de forskellige kommunale afdelinger, uanset hvor dygtigt og effektivt personalet er.

Alt for mange kommer i klemme i systemet, når de rammes af arbejdsløshed, sygdom, nedslidning eller sociale problemer. Det kan vi ikke være bekendt, bl.a. derfor har Enhedslisten Stevns stædigt holdt fast i, at der skal ansættes en borgerrådgiver, som tilbyder borgerne hjælp i deres sagsforløb. Der er behov for en helhedsorienteret, koordinerende rådgivning, som tager udgangspunkt i borgerens situation.

En borgerrådgiver skal være der for alle borgere, der har brug for hjælp med vejledning og dialog med den kommunale forvaltning. Borgerrådgiveren kan desuden bistå ved klagesager. Systemet er til for borgerne og ikke omvendt.

Alt for ofte bliver en afgørelse omstødt i Ankestyrelsen, fordi kommunalt ansatte opfordres til at ”gå til grænsen og gerne over den ind imellem”. Det er ikke i orden, men ofte resultatet, når borgere skal igennem junglen af love og regulativer.

Politikerne er valgt af borgerne og er for borgerne, og det er ganske vist.  Men politikerne plejer også at få at vide: ”I kan ikke gå ind i enkeltsager”.

En borgerrådgiver skal derimod være uafhængig af udvalg og forvaltning, og skal kunne foretage undersøgelser på eget initiativ, uden at vente på en ordre fra en højere instans. Hvem kan være imod at styrke vores borgeres retssikkerhed, uanset hvilket indkomst borgeren måtte have?

Det er et spørgsmål om prioritering, hvad kommunens økonomi bruges til. Vi prioriterer velfærd og opfyldelse af borgernes behov og rettigheder. For os i Enhedslisten er Budget 2018 et velfærdsbudget, men når vi læser, at Økonomiudvalget den 19. april i år, vælger en helt anden retning, så var mumlerierne i krogene måske ikke helt ved siden af, når det kommer til den nuværende flertalsgruppe.

En sørgelig udvikling, desværre.

PS. Udemokratisk at vedtage en sådan ændring uden at inddrage samtlige budgetpartier.

Gitte Christensen
Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten Stevns

Skriv en kommentar