(Last Updated On: 13. september 2017)

Stevns: Borgmester Mogens Haugaard Nielsen fremlagde mandag Nyt Stevns’ forslag til budget 2018.

– Det er et budget uden rammeoverskridelser. Vi holder os indenfor rammen i forhold til KL’s rammer. Flertalsgruppen lægger i deres budget op til en overskridelse på næsten 6 millioner kroner, og det synes jeg, er et forkert signal at sende ud til de kommunale institutioner, der har eget budgetansvar. Som politikere bør vi gå forrest og holde os indenfor rammen, sagde Mogens Haugaard Nielsen.

I budgettet er afsat 1 million kroner til bedre normeringer i daginstitutionerne. Det skal være op til institutionerne selv, om det skal være uddannede pædagoger, seniorjobbere eller andet.

Ligesom flertalsgruppen ønsker Nyt Stevns også en borgerrådgiver, og i årene 2018 og 2019 afsættes 500.000 kroner til en projektansættelse med mulighed for derefter at gøre det til en fast stilling.

Endelig er der på driftsbudgettet afsat 355.000 kroner til at fortsætte Stevnsbussen som et gratis tiltag.

Forslagene holder sig indenfor servicerammen.

Nedsat grundskyld

Dog vil Nyt Stevns gerne gøre én undtagelse fra ønsket om at holde sig indenfor servicerammen.

– En nedsættelse af grundskylden fra 21,52 til 21,00 – så vi kommer under Køge, som har en grundskyld på 21,04 – er et vigtigt forhandlingspunkt, som vi ønsker taget med i forhandlingerne: Det giver et signal om, at vi ønsker at være en stærk bosætningskommune. Nedsættelsen vil betyde en overskridelse af servicerammen på 2,5 million kroner, men lige netop det ville vi kunne leve med, da det vil give modsvarende indtægter på sigt, som ikke kan værdisættes her og nu, forklarede borgmesteren.

Besparelser for 12,8 millioner

Balanceforslaget fra Nyt Stevns er 12.864.000 kroner.

Posten »Reduktion prisfremskrivning« på kommunens indkøb er – ligesom i flertalsgruppens budgetforslag – reduceret med 4 millioner kroner. Bufferpuljen til uforudsete udgifter er reduceret med tre millioner kroner.

På Social- og Sundsudvalgets budget har Nyt Stevns fundet besparelser for ialt 700.000 kroner. Dels indkøb af flere robotstøvsugere, der vil medføre besparelser i arbejdskraft på 200.000 kroner. Desuden vil Nyt Stevns spare 500.000 kroner på posten »Midlertidig indkvartering af flygtninge«

Anlæg for 66 mio. kr.

Ligesom de to andre budgetforslag har Nyt Stevns også afsat 66 millioner kroner til anlægsinvesteringer i 2018.

Til at bygge en ny Stevnshal er der afsat 3 millioner kroner i 2018 og 25 millioner kroner i 2019, hvor hallen skal stå færdigbygget og klar til brug.

– Vi vil bygge en helt ny hal, der er energineutral og baseret på grøn energi. Det er billigere både på den korte og den lange bane. Nyt Stevns har den holdning, at nye kommunale byggerier skal opføres energineutralt og med grøn energi, sagde Mogens Haugaard Nielsen.

Flertalsgruppen har afsat 41 millioner kroner og 4 år til projektet, men Borgerlisten Stevns og Venstre har budgetteret med 35 millioner kroner og 3 år til at renovere og bygge Stevnshal.

I anlægsbudgettet er desuden afsat 3 millioner kroner til at boldbaner og hal i Rødvig bliver placeret samme sted af hensyn til trafiksikkerhed for børnene.

Garverigrunden i Store Heddinge skal omdannes til et ungeområde med for eksempel en skaterbane, parkourbane, bænke, borde, beplantning – og eventuelt et indhegnet område til hundeluftning. Nyt Stevns har til dette projekt afsat 1 million kroner 2018 og 500.000 kroner i 2019.

Desuden afsættes 500.000 kroner til parker- og rejsanlæg samt forskønnelse af torvet i Hårlev.

Nyt Stevns har også afsat midler til såkaldte »kommunemarkeringer« inspireret af lokale kunstnere, ialt 300.000 kroner i 2018.

Endelig kan nævnes en 1 million kroner stor udviklingspulje til landsbyer og forsamlingshuse i 2018. Flertalsgruppen har afsat 500.000 årligt til en »Landbypulje«, mens Venstre Stevns og Borgerlisten i deres anlægsbudget har afsat 300.000 årligt til en »Pulje til landsbyprojekter«.

Nej til overskridelse på 6 millioner kroner

– Vi vil gerne forhandle med de andre partier om et budgetforlig, men vi kan ikke gå med til at overskride servicerammen med 6 millioner kroner. Så må de pege på et par reduktioner. Vi kan ikke gå med til mere end et par millioner kroner i overskridelse, slutter Mogens Haugaard Nielsen.
rmh

(Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

 

Skriv en kommentar