(Last Updated On: 13. september 2017)

Thor Grønbæk og Bjarne Nielsen fremlagde Borgerlisten Stevns og Venstre Stevns’ budgetforslag for 2018. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Venstre og Borgerlisten Stevns – der også danner valgforbund ved efterårets kommunalvalg – fremlagde fredag i sidste uge deres fælles udspil til budget 2018.

– Det er et fuldt finansieret drifts- og anlægsbudget, inklusiv forslag til finansieringen, siger Bjarne Nielsen fra Venstre Stevns.

I budgettet er afsat 1,7 million kroner til tre nye stillinger: En jobkonsulent med fokus på de jobparate unge, en sygeplejekoordinater, som skal hjælpe borgerne ved hjemsendelse fra hospitalet og endelig en psykiatrikoordinator som en pendant til demenskoordinatoren, der i dag hjælper pårørende til demente.

Desuden ønsker Venstre og Borgerlisten Stevns en styrkelse af turismeindsatsen, til hvilket formål de har afsat 500.000 kroner.

– Man har i år vist, at vi ikke kan undvære en lokal turistinformation. Visit Sydsjælland-Møn er gode til brandingen, men vi har brug for at styrke den lokale turismeindsats, siger Thor Grønbæk.

Hvordan den halve million konkret skal anvendes, skal der dog tages stilling til i samråd med Stevns Erhvervsråd.

Til daginstitutionerne budgetteres med 1,3 million kroner til dels at få flere varme hænder i institutionerne, dels at hæve andelen af uddannet personale fra 60 til 65 procent.

I alt overskrides servicerammen med 3,8 million kroner.

11 millioner i besparelser

Balanceforslaget fra Venstre Stevns og Borgerlisten Stevns ender på 11.044.000 kroner.

Posten »Reduktion prisfremskrivning« på kommunens indkøb er reduceret med 2,5 millioner kroner, mens bufferpuljen til uforudsete udgifter er reduceret med to millioner kroner.

Natur-, Fritids- og Kulturudvalgets forslag om at ændre set-uppet for Stevnsbussen ønsker de to partier ikke at følge – udover ændringer i køreplanen, herunder ruterne og tidspunktet for kørsel.

Hårlev Bibliotek skal gentænkes med ny struktur og idéer, som biblioteket selv har præsenteret. Samtidig foreslår de to partier etablering af et erhvervs- og væksthus i Hårlev, og forventningen er, at det nye hus allerede det første år vil generere en indtægt på 500.000 kroner.

Robotstøvsugere skal sikre bedre og hyppigere rengøring, der hvor det kan lade sig gøre, samt besparelser i arbejdskraft på i alt 200.000 kroner.

Anlæg for 66 mio. kr.

Ligesom flertalsgruppen har Venstre Stevns og Borgerlisten Stevns afsat 66 millioner kroner til anlægsinvesteringer i 2018.

– Der er meget som allerede er sat i gang, det skal vi have gjort færdig i 2018. Der er renoveringsarbejder på både Store Heddinge Skole og Hotherskolen, og så er der et par gule lamper, som vi også skal tage højde for i budgettet. Dels en rådhusbygning, som på et tidspunkt skal bygges om, dels et fyr, som ikke er i flamme, og endelig en omfartsvej, sagde Thor Grønbæk.

Der er afsat 6,5 million kroner i 2018, 17,7 mio. kr. i 2019 og 10,7 mio. kr. i 2020 til renovering og nybyggeri af Stevnshallen. Samlet bliver det 35 millioner kroner over tre år – flertalsgruppen har afsat 41 millioner over fire år.

Af andre poster på anlægsbudgettet fremhæves trafiksikkerheden i Strøby Egede, hvor der i 2018 er afsat seks millioner kroner og i 2019 tre millioner kroner i 2019. I budgettet fra flertalsgruppen er afsat otte millioner i 2018.

Finansieringen kan skabe uenighed

– Vi mener, at vi har lagt et budget med en realistisk finansiering. Flertalsgruppens finansiering er til gengæld bekymrende, sagde Bjarne Nielsen, og fortsatte:

– Men vi er klar til forhandling. Vi er lydhøre og håber på det bedste.
rmh

 

Skriv en kommentar