(Last Updated On: 16. november 2017)

Hvis man skal bevæge sig rundt i Stevns Kommune, eller skal på arbejde eller uddannelse udenfor kommunen med offentlig transport, kan man benytte bus eller tog. Der er i alt 12 buslinjer i Stevns Kommune.

Skolebuskørslen blev fra august 2016 integreret i den kollektive bustrafik, og gennem de sidste 8 år har busruterne været til diskussion over alt, når kommunen sammen med trafikselskabet Movia har planlagt ruterne rundt på Stevns.

Det har aldrig været en let opgave at skulle tilfredsstille både skoler, friskoler og almindelige borgere, der til dagligt er afhængig af offentlig transport, og ofte er ruterne blevet lagt om efterfølgende.

Løsningen er i min optik, at vi fremover, når vi genforhandler busdriften, indkalder en repræsentant fra skolebestyrelser på både skoler, friskoler, ældreråd og ungeråd til et formøde. Det skal afdække de udfordringer og ønsker, som brugerne af offentlig transport har i dagligdagen, og på den måde sikre, at der er borgerinddragelse fra starten.

Ikke alt kan lade sig gøre, men er borgerne med på råd fra starten, bliver processen og resultatet helt sikkert et helt andet.

Thor Grønbæk
Borgerlisten Stevns

 

Skriv en kommentar