Bus til plejehjem
Her er bussen med beboere, personale og Finn Møller og Casper Møller fra Peugeot i Køge. (Foto: Birgitte Eskelund Schmidt) Stevns: Finn Møller i Rø [...]
Tanker om Strøbyhjemmet
Skal Strøbyhjemmet bevares for enhver pris? Det mener jeg ikke. Der skal naturligvis findes alternative gode løsninger for Ældresagens afdelinger,  [...]
Børnebørn i køkkenet
Hellested: En ny madskole, Børnebørnenes Madværksted, inviterer bedsteforældre og børnebørn til at gå i køkkenet sammen for at tilberede velsmagend [...]
Der er behov for mere tillid til medarbejderne og større tryghedsfølelse hos de ældre. Lige nu er det ikke let, hvad enten man er ansat i Stevns Ko [...]
Bevar Strøbyhjemmet
Som gammel strøbydreng er det sørgeligt at se noget, som borgerne i området var fælles om at få op at stå til gavn for de ældre, nu skal rives ned. [...]
Vil du være en del af Ældrerådet?
Tirsdag den 21. november skal 60+ vælgerne i Stevns kommune sætte ikke bare ét men to krydser. Udover kommunalvalget er der nemlig også valg til Æl [...]
Kompasset viser omsorg og hjertevarme
Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne får for deres skatte [...]
Nødkald, men ikke med mobiltelefonen
Budget 2018 bør have penge til nødkald til håndled eller hals! Et godt råd til nuværende kommunalbestyrelse, der skal lægge næste års budget: Det e [...]
Faglige seniorer danner ny kommunegruppe på Stevns
Anny Borch Jensen og Kurt Jacobsen er begge med i arbejdsgruppen. (Foto: Rikke Michael Hansen) Stevns: – Vi ved godt, at der er andre interes [...]
Hun giver os det daglige brød, hver dag
Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne får for deres skatte [...]