Nedrivning af Strøbyhjemmet?
I Stevnsbladet kan man læse, at der gennem meget lang tid har været bekymringer om fremtiden for det gamle alderdomshjem på Rolighedsvej i Strøby!  [...]
Ældre- og værdighedspenge når frem
Svar til Dorete Olsen, formand for Koordinationsudvalget – Ældre Sagen Stevns, Stevnsbladet den 7. juni 2017 Der bliver flere og flere borgere i al [...]
Nej til nedskæringer i plejecenterplanen
Da plejecenterplanen var på kommunalbestyrelsesmødet den 8. september 2016, stemte jeg – som den eneste i KB – imod. Det gjorde jeg for [...]
Hvad skal der ske med Strøbyhjemmet?
Det spørgsmål har længe stået hen i det uvisse. Stedets 200 brugere håber meget, at der snart kommer en afklaring – og i bedste fald, at huse [...]
Der var engang …
Loke, Amalie og Natasja læste for Bodil. » Hun hørte efter, syntes det var flotte billeder og at vi havde flot tøj på. Hun bad os komme igen«. (Fot [...]
Ja, vi er også glade om tre år
Sejer Folke fra Enhedslisten Stevns klandre mig i et læserbrev for at have stemt for den nye Plejecenterplan i 2016 som indebærer en større ændring [...]
Men er vi også glade om tre år?
Personalet i Hjemmeplejen på Stevns gør et fantastisk stykke arbejde, og vi har allesammen grund til at være stolte af dem. Men giver vi dem rimeli [...]
Tak til Hotherhaven
I sidst uge af Stevnsbladet var der ros til Hotherhavens personale. Jeg vil tilslutte mig denne ros og sige en stor tak for de tre år, som min mor  [...]
OK til justeret plejecenterplan
Stevns: Sidste efterår blev en ny plan og struktur for plejecentrene i Stevns Kommune vedtaget af kommunalbestyrelsen. Siden har der været kritik a [...]
FOA: Stevns sparer på ældre over 80 år
Nej, siger formanden for Stevns Social- og Sundhedsudvalg Stevns: Udgifterne per ældre over 80 år er faldet i 81 danske kommuner. I takt med at der [...]