Jørgen Gregersen har meldt sig ind i Radikale Venstre
STEVNS:  Jørgen Gregersen, der har været medlem af kommunalbestyrelsen i 30 år, startede sin politiske karriere i Socialdemokratiet. Han valgte dog [...]
Stevnslisten nedlægges efter seks år med lokalpolitik
STEVNS: Stevnslisten havde mandag aften den 9. marts indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med foreningens fremtid som eneste punkt på dagso [...]
Hvad er dine visioner, Steen Nielsen?
Af Jørn Farø Store Heddinge Kære Steen Nielsen Det er med stor interesse og nysgerrighed, at jeg læser diverse læserbreve i dagens ”tidender” og bl [...]
Radikale visioner for klinten
De Radikale på Stevns ønsker at udbrede turismen ved at etablere en række af forskelligartede aktiviteter langs den stevnske kystlinje Bjarne Hendr [...]
Stevnslistens fremtid skal drøftes på ekstraordinær generalforsamling
Torben Rønnebæk, formand for Stevnslisten. VALLØBY:  ”Situationen er alvorlig for Stevnslisten. Antallet af medlemmer er i løbet af 2014 faldet til [...]
Læserbrev: Stevns kommunes nedtur.
Af Anna Lise H. Hansen Bøgevej 10, Strøby Egede, 4600 Køge Ufatteligt at Stevns kommune tør gamble med det vigtige område, som hjemmeplejen er. Hje [...]
LÆSERBREV: Verdensnaturarv og Højerup
Af Jørgen Gregersen Medlem af kommunalbestyrelsen for Stevnslisten Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af alternat [...]
LÆSERBREV: Er trampestien død?
Af Erik Schütt Hærvejen 24 4660 Store Heddinge Opfører Stevns kommune sig, som man bør i en retsstat? Sandheden i en retsstat er konkret, for eksem [...]
Måske besøgscenter ved Boesdal
Stevns Kommune overvejer nu andre placeringsmuligheder end Højerup for besøgscenter Området ved Boesdal Kalkbrud kommer måske i spil som mulig plac [...]
Stevns Klint og trampestien skal fredes
Kommunen og Danmarks Naturfredningsforening vil frede Stevns Klint bl.a. for at sikre offentligheden adgang til klinten. (Foto: Charlotte Skøtt)  D [...]