Stop med at spare på de små børn
Mange års politisk nedprioritering af de kommunale dagtilbud på Stevns har ført til urimelige vilkår for børn og pædagoger. Normeringerne er blandt [...]
Boligsocial integrationsmedarbejder er for løst
Den 30. marts godkendte kommunalbestyrelsen at ansætte en boligsocial integrationsmedarbejder til cirka 490.000 kr. Af beslutningen at dømme, mener [...]
Ja til udvikling af hele Stevns
Stevns kommune er et populært sted at bosætte sig i. Det går vores vej i øjeblikket, og børnefamilier fra København ønsker at bosætte sig uden for  [...]
Endelig kan børnene prioriteres
I Socialdemokratiet på Stevns ønsker vi at styrke vores daginstitutioner med flere uddannede pædagoger og vores folkeskoler med flere ressourcer ti [...]
Nyt blod i Venstre Stevns og kommunalbestyrelsen
Af Flemming Sten Petersen Dyndledsvej 23, Endeslev (Ikke at forveksle med lokalpolitiker med næsten samme navn. Jeg er en 75-årig pensionist, der i [...]
En ny politisk kultur på Stevns
Af Tobias Skotting Alternativet Stevns Selvom valgdeltagelsen i Danmark generelt ligger på et meget højt niveau, er der stadig åbenlyse udfordringe [...]
Svar til Jan Jespersen
Af Anette Mortensen Medlem af kommunalbestyrelsen Venstre Stevns Kære Jan, jeg er glad for at læse, at Enhedslisten gerne vil være ambitiøse på mil [...]
Verdensarv Stevns – din, min og vores…
Hvor langt er vi i arbejdet med Verdensarven, og hvad kommer der til at ske i det første halvår 2017. Se ugens tillæg i Stevnsbladet om Verdensarv  [...]
Politisk enighed om verdensarven
Som reaktion på en artikel, bragt i Jyllandsposten søndag den 22. januar, har vi modtaget følgende udtalelse fra en enig Kommunalbestyrelse i Stevn [...]
Kære kolleger i Børneudvalget: Vi kan nå det endnu!
Af Rasmus Hoffmann Venstre og Børneudvalget På vores udvalgsmøde den 29. november behandlede vi på opfordring af det nuværende flertal, Janne Halvo [...]