Politik tilbage til forsiden

Konservativ vækstpolitik Konservativ vækstpolitik(0)

Af: Klaus Kroll
Formand for De Konservative på Stevns

10-12 nye vækstvirksomheder og 400 nye job på Stevns kunne afløse Steen Nielsen (S) dommedagspolitik. Det bliver ikke skabt over natten og sikkert heller ikke inden næste kommunalvalg, men det skal ikke afholde os fra at prøve.

Tag bilen eller cyklen og kør igennem industriområdet i Hårlev og derefter området mellem Store Heddinge og Højerup, hvilket vil bekræfte det faktum, at vi har haft en urimelig stor afgang af industrivirksomheder på Stevns.

Det konservative folkeparti på Stevns fremlægger i januar to separate ideoplæg, med det formål at tiltrække nye virksomheder og dermed skabe grundlaget for fremtidens job på Stevns.

Omfordelingspolitikken er desværre blevet hellig for Steen Nielsen, hvilket må være et symptom på at han ikke evner at fremlægge reelle vækstplaner og initiativer, der kan sikre en bæredygtig udvikling.

Den manglende vilje til at fremlægge konkrete planer står en anelse i kontrast til valgløftet om 1000 nye arbejdspladser på 10 år, som blev fremført ved sidste kommunalvalg. Vi har på Stevns en ganske fornuftig mulighed for at udvikle vores erhverv, da vi modsat Gentofte ikke er fuldt udbyggede og stadig har en række primær erhverv og samtidig har mulighed for at videreudvikle vores industri- og erhvervsområder. Derudover har vi, modsat Ishøj, en unik natur der kan skabe et grundlag for en turisme og oplevelsesindustri. Når jeg beskyldes for at være virkelighedsfjern mener jeg, ikke overraskende, det modsatte da jeg mener at kunne se mulighederne frem for begrænsningerne.

Læserbrev: De konservative fornægter virkeligheden Læserbrev: De konservative fornægter virkeligheden(0)

Af Steen Nielsen
Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne
Egedalen 22, 4600 Strøby Egede

Det er svært at have en politisk diskussion med en politisk modstander, når
vedkommende fornægter virkeligheden og bruger stort set alt spaltepladsen på
at fortælle myter om socialdemokratisk politik.

I forrige nummer af Stevnsbladet ville formanden for den konservative
partiforening, Klaus Kroll, ikke forholde sig til, hvor K ville finde 43
millioner kroner i Stevns kommunes budget, hvis de 61 kommuners forslag om
ændringer af det kommunale udligningssystem blev gennemført. Det forslag
bakker de konservative tilsyneladende op, men hvem der skal betale regningen
står hen i det uvisse.

Udfordringen er ellers ganske konkret. 43 millioner er i runde tal prisen
for 100 kommunale medarbejdere. Mon det er 25 hjemmehjælpere, 25 pædagoger,
25 lærere og 25 rådhusansatte, de konservative vil fyre for at få budgettet
til at hænge sammen?

I stedet for at forholde sig til konsekvenserne af sin egen politik sidder
den konservative formand i sit elfenbenstårn og filosoferer over den
perfekte verden, hvor alle kommuner er stillet lige med hensyn til sociale,
økonomiske og demografiske udfordringer. Desværre er virkeligheden ikke så
enkel, og hvis man ikke kan se forskel på Gentofte, Ishøj og Stevns kommunes
arbejdsbetingelser, så er selv vinduerne i elfenbenstårnet lukkede.

Den konservative partiformand påstår igen og igen, at socialdemokrater bare
vil hæve skatten. Til almindelig orientering kan jeg oplyse, at blandt de
fem kommuner, der hæver skatten i 2015, har de fire en borgerlig borgmester.

Læserbrev: Ensretning? Læserbrev: Ensretning?(0)

Af Henning Urban Dam Nielsen,
Socialdemokratiet og medlem af børneudvalget på Stevns

Jeg kan læse i Dagbladet og Stevnsbladet, at både formanden og næstformanden for børneudvalget på Stevns, Janne Halvor fra Dansk folkeparti og Thor Grønbæk fra de Konservative, ønsker at nedlægge Skovgruppen, som det pædagogiske tilbud det er i dag. Dette foreslår de uagtet, at spørgsmålet er sendt i høring og høringssvarene ikke er behandlet i børneudvalget. Det forslag de stiller, har i øvrigt hverken været fremstillet eller drøftet i børneudvalget. Tværtimod afviste de, at behandle den sag omhandlende Skovgruppen, som jeg havde fremsat til vores seneste børneudvalgsmøde. Man kunne fristes til at spørge, hvordan formanden og næstformanden stiller sig i forhold til demokrati, borgerinddragelse og politisk samarbejde?

Tilbage til sagen om Skovgruppen og dens fremtid. Jeg forstår, det formandskabet siger som, at det er vigtigt, at alle børn i de stevnske daginstitutioner har mulighed for at komme ud i naturen fra tid til anden. Det kan jeg kun være enig i. Jeg kan dog ikke se, hvad det nye i deres forslag skulle være. Institutionerne kan allerede i dag tage ud af huset og jeg håber da, at de enkelte institutioner allerede gør brug af dette, som en del af deres pædagogiske praksis. Hvis vi som børneudvalg ønsker at styrke institutionernes muligheder for dette, vil jeg gerne være med.

Det kan dog ikke erstatte det tilbud, som en Skovgruppen er. En Skovgruppe er et særligt pædagogisk tilbud, man som forælder kan til vælge til sit barn. Tilbuddet går i store træk ud på, at børnene opholder sig i naturen, i stedet for på institutionen, så vidt det er muligt. I følge flere undersøgelser udvikler børnenes motorik, opmærksomhed og opfindsomhed sig bedre i et sådant tilbud end i et traditionelt og deres sygefravær er mindre. Det kan godt være, at tilbuddet er lidt dyrere, men jeg mener, at vi skal fastholde og prioritere det, som en del af vores samlede tilbud på Stevns. Så kan det være fornuftigt, at vi i børneudvalget ser på, hvordan vi måske kan gøre tilbuddet tilgængeligt på tværs af kommunen, så det kan vælges til af forældre i en større del af kommunen.

I øvrigt mener jeg, at argumentet om at tilbuddet er dyrt og kun for nogle få, er noget søgt til lejligheden. Tilbuddet har eksisteret i flere år og mig bekendt, er det ikke noget hverken politikere eller forældre har kigget skævt til tidligere.

Min opfordring til resten af børneudvalget skal derfor være, at vi stræber efter at skabe kvalitet for alle, med plads til det anderledes.

Lad os udvikle en kommune med forskellige daginstitutionstilbud. Det giver børn og forældre et valg og skaber en attraktiv kommune for tilflyttere.

 

Læserbrev: Helt i skoven! Læserbrev: Helt i skoven!(0)

Af Urban Dam Nielsen,
Socialdemokraterne og medlem af børneudvalget på Stevns.

Et politisk og sagligt indlæg, samt en kommentar til Thor Grønbæks usaglige overskrift/indlæg med titlen ”Henning Urban med >>guldbukserne<<.

Når vi Socialdemokrater holder fast i, at vi som kommune skal bevare tilbuddet om en skovgruppe i en af vores daginstitutioner, er det ikke for at snyde nogen for noget, men for at fastholde forskellige pædagogiske tilbud i kommunen. Det tror vi på, at forældrene ønsker. Vi tror også på, at det kan medvirke til at gøre vores kommune attraktiv for tilflyttere.

Hvis Thor Grønbæk mener, at vores daginstitutioner generelt mangler muligheder for at skabe gode pædagogiske tilbud, så synes jeg, at han skulle tage fat i den opgave, i stedet for at lukke et af kommunens særlige tilbud.

I øvrigt synes jeg, at det er fattigt, at nedlægge et godt pædagogisk tilbud med et argument om, at det ikke er rimeligt, at nogen får noget, som andre ikke får. Hvis det skal være linjen i alle vores tilbud på børneområdet, tror jeg, at både forvaltning og politikere får travlt med at harmonisere.

Med hensyn til >>guldbukser<< forstår jeg det som, at Thor Grønbæk antyder, at jeg bare kaster om mig med penge uden at forholde mig til kommunens samlede økonomi. Til det kan jeg blot sige, at jeg ikke er ude at bruge nye penge fra kommunekassen. Tværtimod prøver jeg blot at fastholde de penge, der indtil nu er brugt på drift af skovgruppen og SFO Hopstars bus, på børneområdets budget. Lige nu har flertallet besluttet, at pengene ligger i kommunekassen. Jeg lover at følge med i, om de kommer tilbage til børneområdet, for ellers er der jo tale om endnu en besparelse på området.

En lille kommentar til kommunens budget i denne sammenhæng skal være, at flertallet på Stevns i flere år har puttet penge i kommunekassen, i stedet for at bruge dem på det de vel er tænkt til, nemlig velfærdstilbud til borgerne. I 2013 havde Stevns Kommune et overskud på driften på 17,6 million – penge der altså kunne være brugt til velfærd!

Det er fint at være økonomisk ansvarlig, men man behøver ikke at gå med livrem og seler.

Afslutningsvis vil jeg blot sige, at jeg har flere forskellige bukser, men ingen af guld.

 

 

Om turismen Om turismen(0)

Af Jørn Farø
Borger i Stevns

Netop hjemkommet fra en charterferie i det store udland, åbnede jeg Stevnsbladet, hvorefter den afslappede feriestemning ophørte brat. Hvilken negativ stemning at vende hjem til. Smålighed og snæversyn og indad skuende og egoistiske opfattelser over de kommende muligheder for Verdensarv Stevns Klint.
Et Højerup i oprør, som nærmest ønsker sig ud af det stevnske fællesskab, eller i det mindste en forventning om, at den øvrige stevnske befolkning følger mindretallet.
Samme negative stemning synes at herske omkring planerne om fælles markedsføring af turismen fra Vordingborg under overskriften: Visit Sydsjælland – Møn og Wonderful Copenhagen.
Kære kritikere !  Se dog muligheder i stedet for begrænsninger.
På vores tur ca. 5000 km mod syd-øst til et arabisk multietnisk samfund, med en ufattelig rigdom på grund af olien i undergrunden, hvor småligheden ikke fandtes og hvor de rige muligheder blev udnyttet for at fremelske turismen til den dag, hvor oliebrøndene løber tørre, fik vi store turistmæssige oplevelser.
Vi købte pakkeløsninger på oplevelser, hvor man samarbejder inden for flere brancher med tilbud over landegrænser om oplevelser til turisterne.
Se dog muligheder:
Hvad om turistchef Lone Dal-thur søgte stillingen som turistchef i det nye turistsamarbejde i Vordingborg, hvor hun kunne arbejde videre med sine visioner for at lokke turistkunder.
Tilbyde kommuneoverskridende oplevelser. Busture i området med, Vallø Slot, den idylliske Rødvig havn, Verdensarv Stevns Klint, Fakse Kalkbrud, Vordingborg Borgcenter, over Farøbroerne, over Bogø med den idylliske landsby, Møns Klint og m.m.
Turen skal selvfølgelig ledes af en kvalificeret guide, og turen kan afbrydes med diverse indkøbsmuligheder og bespisninger og markedsføres via de store hotelkæder, rejsebureauer og krydstogtskibe.
Så uden samarbejde går den ikke, lille Stevns.
Vi skal tro på, at vore lokale værdier kan klare sig i et større fællesskab og ikke behøver at stå alene.
I argumentationen om at stå uden for fællesskabet, henvises til et gammelt ord, der siger, at den der står ene, står stærkt!
Jeg mindes ikke at have hørt det før, men derimod, at sammen står vi stærkt.
Jeg har af nysgerrighed googlet ordspillet og fundet: Ene gør dig stærk, men sammenhold gør dig endnu stærkere!
I øvrigt er det rart at vende hjem til ytringsfriheden.

Poul Arne Nielsen: Brug din stemme – valget er dit Poul Arne Nielsen: Brug din stemme – valget er dit(0)

Af Poul Arne Nielsen
Bestyrelsesformand i SEAS-NVE
Tidligere Borgmester i Stevns og kandidat til repræsentantskabsvalget

Det er nu, du skal stemme ved valget til Repræsentantskabet i SEAS-NVE.
Som Bestyrelsesformand i SEAS-NVE vil jeg varmt opfordre dig til at stemme ved valget, der netop nu er i gang.
I Stevns Kommune har vi ca. 9.500 elmålere, og alle der har en elmåler er andelshavere i SEAS-NVE og har dermed stemmeret. Ved at benytte sin stemmemulighed er man med til at bestemme, hvem der skal repræsentere Stevns Kommune de næste 4 år i SEAS-NVE`s Repræsentantskab.
Vi er 8 personer, der opstiller til de 4 pladser Stevns Kommune har i Repræsentantskabet, der tæller ca. 140 personer.
Du stemmer ved at gå ind på www.seas-nve.dk/valg2014 og her bruge den unikke kode, som står på bagsiden af den folder, du modtog fra SEAS-NVE i sidste uge. Her skal du sætte kryds ved mindst 2 og højst 4 personer. Har du mistet folderen, kan du kontakte SEAS-NVE på tlf. : 70292222. Afstemningen slutter d. 21. november.
Ønsker du yderligere oplysninger, har jeg mail: poularne44@gmail.com
Jeg ønsker et godt valg.

TURISME: – Der er mere der samler… TURISME: – Der er mere der samler…(0)

Af Lars Klausen
Rødvig
Formand Stevns Turistforening

Tak for de mange debatindlæg, der har været i forbindelse med, at Stevns Kommune lægger den udførende indsats i turismearbejdet ind i et samarbejde med Næstved, Vordingborg og Faxe. Det vidner om engagement og interesse for den fortsatte udvikling af turismen på Stevns, og jeg tillader mig også, at tage det som udtryk for en stor tilfredshed med de resultater turistbureauet har opnået takket været nogle engagerede medarbejdere og en dygtig turistchef.
Stevns Turistforenings strategi er, at vi ønsker et samarbejde og/eller fusion med turistorganisationerne i Faxe og Vordingborg/Møn. Turister bekymrer sig ikke om kommunegrænser, og vi står over for nogle opgaver omkring øget markedsføring af ikke mindst Stevns Klint som verdensarv samt et stort behov for nye digitale løsninger og informationskanaler, opgaver vi ikke har ressourcer til at løse alene.
Nu kom initiativet til at samle turistorganisationerne ”oppefra” i stedet for turistforeningens forsøg på at samle gennem fusioner mellem de eksisterende organisationer, men set i lyset af, at den nye turistorganisation, De danske Sydhavskyster, løser en stor del af de udfordringer turistforeningens har peget på, har turistforeningens bestyrelse anbefalet Stevns Kommune at gå ind i det nye tværkommunale samarbejde.
Dette skal også ses i sammenhæng med, at de regionale turistorganisationer, Østdansk Turisme og Feriesamarbejdet Sjælland Møn, nedlægges; organisationer som små turistdestinationer som Stevns har kunnet ”læne sig op af” omkring markedsføring, messedeltagelse og cykelruter m.v.
Stevns ville således reelt komme til at stå alene med de udfordringer og opgaver fremtiden byder, hvis vi ikke indgik i det nye større samarbejde, hvor mottoet i øvrigt er: Der er mere der samler os end skiller os.
Ud ad til vil der ikke ske ændringer før afslutning af sæsonen 2015, så vi skal frem til sæsonen 2016, før vi ved, hvilke ændringer der sker som følge af den nye organisation. Både i den mellemliggende periode og i tiden derefter er der brug for en stærk turistforening på Stevns. Vi skal sikre, at turiststrategien stadig baseres på bæredygtige principper, og at Stevnske interesser i videst muligt omfang tilgodeses, herunder at vi stadig har en turistinformation på Rødvig Havn i sommermånederne. Stevns Turistforening er godt rustet til at varetage denne opgave med en medlemskreds, der er sammensat af medlemmer fra såvel turisterhvervet som almindelige stevnske borgere.
Vi håber på en fortsat stor opbakning til at løfte denne opgave.

LÆSERBREV: Vækst er ikke besparelser LÆSERBREV: Vækst er ikke besparelser(0)

Af Klaus Kroll
Formand Konservative Folkeparti Stevns

Ganske som forventet er socialdemokraternes standard reaktion: ”hvor skal der spares” eller ”hvor skal skatten stige” – jf. Steen Nielsens læserbrev i Stevnsbladet den 8. november.
Hvis iderigdommen og visionshøjden ikke rækker til mere, forklarer det vist meget fint hvorfor den socialdemokratisk ledede regering budgetterer med et underskud på statens finanser i omegnen af 60 milliarder og samtidig vælger at kalde det ansvarlig økonomisk politik.
Steen Nielsen, man kan enten vælge at sætte gang i væksten ved at skabe rammerne for væksten lokalt, eller stikke hænderne ned i andres kommunekasser. Vi vil gerne det første og der kommer om ikke længe et par bud på, hvordan vi sikrer en udvikling lokalt, hvori der skabes lokale arbejdspladser og dermed sikres skattegrundlag for fremtidens stevnsborgere. Det konservative Folkeparti på Stevns vil ikke spare 43 millioner, men derimod skabe grundlaget for at vi kan klare os selv. Deri ligger forskellen på konservativ og socialdemokratisk politik. Hvis du i ramme alvor mener, at det er usagligt, at lade det være et mål at Stevns skal kunne stå på egne ben, er jeg for alvor bekymret for den politik, du er eksponent for.

LÆSERBREV: Henning Urban med ”guldbukserne” LÆSERBREV: Henning Urban med ”guldbukserne”(0)

Af Thor Grønbæk
Konservative Folkeparti
Næstformand i Børneudvalget

Efter indlæg i Stevnsbladet og Dagbladet, hvor Socialdemokraterne kræver Skovgruppen genetableret, må jeg erkende, at jeg er 100% enig i, at tilbuddet for nogle ganske få har været et super spændende tilbud. Der findes sikkert ikke noget bedre for børn, end at opholde sig i vores dejlige natur, når vejret ellers tillader det.
Men når det så er sagt, må jeg påpege det urimelige i ordningen, idet kun nogle ganske få børn har haft muligheden, da vi kun har haft råd til en enkelt Skovgruppe. For det er jo fakta, at Skovgruppen koster kassen, og at de, der bruger tilbuddet, ikke betaler mere for dette tilbud, end alle andre gør for en almindelig plads i børnehaven. Men alle er med til at betale for, at nogle få skulle have et bedre tilbud end alle andre børn.
En skovgruppe skal kunne være i børnehaven de dage, hvor man ikke kan komme i skoven, og derfor skal der være et ekstra lokale til rådighed hele tiden. Yderligere skal der være ekstra bemanding på en skovgruppe, da en voksen skal kunne forlade gruppen i tilfælde af tilskadekomst, hvor man må søge læge med et barn.
Så når Socialdemokraterne kræver Skovgruppen genetableret, formoder jeg naturligvis, at det gælder for alle de Stevnske børnehaver og ikke kun dem, der råber højest. For det er vel ganske vist, at man som Socialdemokrat går ind for fællesskabet, hvor alle får en bid af kagen.
Hertil kommer så indkøbet af busserne, som man nok kunne finde en løsning på – enten ved at tilkøbe eller lave en ordning med en etableret vognmand.
Børneudvalget har været orienteret om bussituationen, og fik allerede i sidste periode en melding om, at busserne ikke kunne holde i alt evighed, og at der ville komme en del store investeringer de kommende år. Så det kommer jo ikke som et lyn fra en klar himmel, når flertalsgruppen vælger at stoppe en ordning på baggrund af sikkerhed for vores børn.
Vi vil naturligvis gerne udvikle vores børneområde løbende, så tilbuddene bliver tilpasset tidens behov, men der skal være de samme muligheder for alle børn på Stevns.
Jeg foreslog for et par år siden, at man kunne lave en skovgruppe, hvor alle børnehavebørn kunne få en plads i ”skovbussen” på skift. Men uanset hvilken ordning vi vælger, skal vi fravælge noget andet.

Vigtigt at stemme Vigtigt at stemme(0)

Af Frank R. Taarup, Hellested
Kandidat til repræsentantskabet i SEAS-NVE

Det er vigtigt at stemme til repræsentantskabsvalget
Jeg ejer SEAS-NVE, sammen med dig og de andre 375.000 andelshavere. Og det er gennem repræsentantskabet man kan udvirke sit ejerskab og få indflydelse. Repræsentantskabet er der jo for andelshavernes skyld, og det er medlemmerne her der har indflydelse på, i hvilken retning SEAS-NVE skal gå. Derfor er det vigtigt at stemme til det repræsentantskabsvalg som er i gang lige nu i Stevns kommune.
Det er også derfor jeg stiller op til SEAS-NVE’s repræsentantskab. Jeg tror det vil blive spændende at sidde i repræsentantskabet, fordi det giver værdifuld indsigt i områder som energi og fibernet, og så vil jeg gerne være bindeled mellem selskabet og andelshaverne.
I repræsentantskabet kan jeg bidrage med min lange erfaring som erhvervsleder i elektronik og turisme brancher, både her i Danmark og internationalt, og min erfaring fra lignende tillidsposter i bestyrelser og repræsentantskaber. Som aktiv pensionist er jeg i øjeblikket formand for Senior Erhverv Sjælland Øst, medlem af Ældreråd Stevns og har opgaver for SFI Survey samt flere andre aktiviteter. Hvis du vælger at stemme på mig kan jeg love dig en aktiv, synlig og engageret indsats til fordel for SEAS-NVE – og for dig.
Med venlig hilsen

Nye indlæg

Kontakt

Sociale medier

Mest læste kategorier

© 2011 Stevnsbladet All rights reserved.