banner

Politik tilbage til forsiden

LÆSERBREV: Ungepolitik i Stevns kommune LÆSERBREV: Ungepolitik i Stevns kommune(0)

Af Line Krogh Lay
Medlem af Kommunalbestyrelsen
Radikale Venstre

Torben Rønnebæk fra Stevnslisten efterlyser i Stevnsbladet en ungepolitik i Stevns Kommune.

Det glæder mig meget, at det også er et ønske hos Stevnslisten, at vi skal have mere fokus på de unge. Det har hele tiden været en af mine personlige såvel som Radikale Stevns’ mærkesager at gøre mere for den gruppe. Derfor ønskede vi også, at det blev en del af vores politiske grundlag i flertalsgruppen, at der skal udarbejdes en målrettet ungepolitik og laves tiltag, der gør det sjovt, trygt og sundt at være ung i Stevns Kommune.

Arbejdet med at planlægge processen er faktisk allerede så småt ved at gå i gang, og flere af de tiltag, som Torben Rønnebæk nævner i sit indlæg er også blevet drøftet. Først og fremmest skal de unge dog høres, da det er dem det drejer sig om. Herefter kan vi arbejde videre med at inddrage nogle af de udspil, der kommer derfra.

Det er yderst vigtigt, at vi får lavet en gennemtænkt politik på området, som fungerer i praksis, og som henvender sig til og giver mening for de unge selv. Jeg håber på, at vi kan samarbejde bredt om at finde holdbare løsninger og udarbejde en ungepolitik, der gør en forskel – også i praksis.

Stevnslisten: Efterlyser fristed(er) for de unge Stevnslisten: Efterlyser fristed(er) for de unge(4)

Af Torben Rønnebæk
Formand for Stevnslisten

Tilbage i valgkampen var jeg som den eneste ude med forslag om, at de unge skulle have ét eller flere fristeder i kommunen, da der i høj grad mangler nogle steder for de unge. Nu er de øvrige partier begyndt at røre på sig, hvilket er en positiv udvikling, da der måske kan samles flertal for tiltag der skal give de unge deres eget sted.

Min og Stevnslistens holdning er, at det ikke skal være politikerne der bestemmer hvad der er det rette for de unge, men at det bør være de unge der bestemmer, hvordan et værested skal tage sig ud. Der findes mange eksempler i landet, hvor de unge har fået lov til at bestemme og hvor de har fået stablet nogle super fede steder op.

Vi i Stevnslisten tager udgangspunkt i det borgerne vil, hvilket vores forslag om borgerdebatten inden for skoleområdet er et godt eksempel på. Politikkerne skal klart inddrage og understøtte de unge i de fremtidige beslutninger, hvorfor det bør undersøges, hvorledes det er sket andre steder.

Både inddragelsen af de unge og det fremtidige forløb frem til ét eller flere fristeder skal være på de unges præmisser, så politikerne ikke trækker noget ned over hovederne på de unge. Der er selvfølgelig begrænsninger for mulige steder der er egnet, og rent økonomisk, men hvis benarbejdet bliver sat i værk nu, så kan der arbejdes hen imod løsninger der i en overkommelig fremtid kan give det de unge mangler.

Om det så skal være skaterbaner, et musik- og dansested, multibane, kunstværksted, multimedieværksted, en kombination heraf eller noget helt andet må de unge komme frem til. Jeg har selvfølgelig idéer til hvor der kunne skabes nogle spændende steder, men igen er det de unge der bør gå forrest, hvorfor jeg holder igen med forslagene.

Midlerne til opstarten bør kunne findes inden for de økonomiske rammer i år og jeg vil hermed opfordre børne- og unge-, og Natur, fritid og kulturudvalget, at de snarest sætte gang i opgaven.

På de unges, Stevnslisten og egne vegne:
Torben Rønnebæk

Bjarne Hendrichsen: Radikale glæder sig over indflydelse Bjarne Hendrichsen: Radikale glæder sig over indflydelse(0)

Stemningen på De Radikale på Stevns’ netop afholdte generalforsamling var særdeles god

Bjarne Hendrichsen, formand for Radikale Stevns.

STEVNS: For første gang i 32 år er det lykkedes partiet at blive repræsenteret i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.
”Når det lykkedes, er det resultatet af et solidt, vedholdende og grundigt politisk arbejde gennem mange år, et velovervejet valgforbund og flot holdarbejde blandt kandidaterne, hvor hver eneste kandidats indsats og stemmer havde betydning for resultatet. Jeg håber derfor, at alle de opstillede kandidater anerkender deres vigtige andel af succesen! At Lines (Krogh Lay. red.) indsats fortjener særlig anerkendelse, skal der ikke herske tvivl om, men selv denne flotte indsats kunne ikke stå alene – Radikale Stevns repræsentation i kommunalbestyrelsen er et resultat af en flot holdindsats – tak for det!”, sagde formand Bjarne Hendrichsen, da han aflagde beretning på Radikale Stevns’ nyligt afholdte generalforsamling.

cs

Borgmesterens svar til ny linieføring og til Palle Maag Borgmesterens svar til ny linieføring og til Palle Maag(0)

Af Mogens Haugaard
Borgmester

Stevns kommune har i mange år arbejdet på en ny vej til forbedring af infrastrukturen for kommunens borgere.

Der har været, og er stadig forskellige linieføringer i spil.

Alle er enige om, at en linieføring så nordligt som muligt er at foretrække, idet den flytter flest biler væk fra flaskehalsen ved Køge. Der er for nuværende ingen afklaring på en løsning, men jeg har aftalt med borgmester Flemming Christensen i Køge, at vi snarest sætter os sammen og leder efter en løsning , der er spiselig for begge parter.

Det er klart, at en ny vej vil involvere forskellige parter uanset hvor den kommer til at ligge. Men uanset hvad vil en ny vejføring ind i Stevns kommune udvikle vores kommune.

Jeg kan love, at når vi forhåbentligt nærmer os en enighed,vil alle implicerede blive hørt , og der vil blive stor borgerindragelse.

Og som svar til Palle Maag: Når den sidste skitserede linieføring er vist, er det såmænd en åbenhed fra vores side, hvor de reaktioner, der kommer afledt af det, naturligvis er noget vi både lytter til, og naturligvis tager med i de fremadrettede forhandlinger.

Bjarne Nielsen: Det er ikke helt korrekt, Palle Maag Bjarne Nielsen: Det er ikke helt korrekt, Palle Maag(0)

Af Bjarne Nielsen
Tryggevældevej

Foranlediget af læserbrev i Stevnsbladet den 12. april omhandlende statsvej, ser jeg mig nødt til at korrigere Palle Maags postulat om undertegnede ”nøjes med” at kvittere for modtagelse af mailen.
Faktum er, at jeg svarer Palle Maag den 23. marts 2014, kl. 10:40 som følger:

Kære Palle Maag.
Tak for din mail, sendt på vegne af beboere på Damvej, med ønske om et møde med Økonomiudvalget vedrørende vejføring på en eventuelt kommende statsvej.
Jeg må medgive dig, at det er et emne, som giver anledning til mange spekulationer og panderynken – personligt havde jeg gerne set en linjeføring betydeligt længere nordpå, derfor har jeg ønsket en partipolitisk drøftelse, før et eventuelt møde i Transportudvalget.
Venstre Stevns afholder gruppemøde i morgen aften, hvor jeg vil fremlægge dine synspunkter og forslag for Borgmesteren, som er formand for Økonomiudvalget, herefter vil jeg vende tilbage med svar til dig J.

Ovennævnte var indholdet af den mail, jeg fremsendte til Palle Maag og underskrevet Bjarne Nielsen, Kommunalbestyrelsesmedlem & Gruppeformand.

Tilføjelse til ovennævnte: På Venstres gruppemøde 24/3 enedes vi om at Mogens Haugaard, i sin egenskab for Formand for Økonomiudvalget vil sende Palle Maag et svar, dette er sket og giver udtryk for den borgerinddragelse, Palle Maag efterlyser og som jeg personligt også gerne vil love borgerne på Stevns.

Vallø: Ny formand for Ældre Sagen Vallø: Ny formand for Ældre Sagen(0)


VALLØ: Efter konstitueringsmødet i Ældre Sagen – Vallø, blev Foreningens bestyrelse følgende: Formand: Peter M. Grønvold. Næstformand: Ester Schmidt. Kasserer: Kirsten Rigtrup. Sekretær: Rigmor Nielsen. Medlemmer er Steen Wibling, Bodil Kristensen, Lilly Beblein og Anett Britta Jensen. Supplant er Ellen Bonde Jensen.

Læserbrev: Hvem bestemmer på Stevns – 2 Læserbrev: Hvem bestemmer på Stevns – 2(1)

Af Palle Maag
Damvej 6, Hårlev

20. marts bringer Dagbladet på forsiden en stort opsat artikel om en ny statsvej fra Stevns til motorvejsnettet.
Af artiklen fremgår det, at Vallø Stift er en så stor medspiller på linieføringen af den nye vej, at det tilsyneladende er stiftets ønske om linieføring, der bliver afgørende.

Dagen efter har jeg et læserbrev i Dagbladet og ugen efter i Stevnsbladet. Brevet konkluderer, at det åbenbart er Vallø Stift, der bestemmer i Stevns Kommune. Da dette ikke medfører kommentarer fra Økonomiudvalgets medlemmer, må konklusionen være, at man er enig i min vurdering – den der tier samtykker.

21. marts sender en gruppe borgere på Damvej i Povlstrup en mail til hvert enkelt medlem af økonomiudvalget (ØU) i Stevns Kommune. Brevet foreslår et møde mellem berørte borgere og ØU.
Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen kvitterer for modtagelsen af mailen og Steen S. Hansen tilbyder et møde, der finder sted søndag den 22. marts. Her redegør Steen for detaljer omkring projektet, hvilket er en særdeles fornem måde at inddrage berørte borgere på.
Varly Jensen (O), Mogens Haugaard (V), Anette Mortensen (V) , Bjarne Østergård (V) og Thomas Overgaard (A) derimod finder det åbenbart ikke umagen værd, at svare på en henvendelse fra en række borgere, der er dybt berørt af, hvad de har kunnet læse i Dagbladet.
Den eneste, der har taget vores henvendelse seriøst, er Steen S. Hansen, og da han jo tilhører mindretallet i ØU, kan vi frygte for den fremtidige kommunikation omkring linieføringen af en vej, der vil komme til at berøre adskillige borgere i Stevns Kommune.

Læserbrev: Var det en aprilsnar, Palle? Læserbrev: Var det en aprilsnar, Palle?(0)

Af  Jan Jespersen
Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten Stevns

Kære Palle!
I går blev jeg overrasket, da jeg sad og så TV Avisen. Pludselig tonede et citat frem på skærmen ”Der er sket nogle svigt af de socialdemokratiske værdier. F. eks. på dagpengeområdet er jeg skuffet over regeringens indsats”. Det var dig, der var citeret!
Jeg skyndte mig at surfe ind på dr.dk/Nyheder for at læse mere, og også her er du også citeret:
”Vi kan jo ikke have, at folk går fra hus og hjem uden at have noget at leve af. Det er uværdigt”, siger Palle Halskov, der er lokalformand på Stevns, og konkluderer ”Det er en problemstilling, som regeringen burde have gjort meget mere ved”.
Du citeres også for at henvise til indsatsen mod social dumpning, hvor du ikke mener, at regeringen fører en politik, der lever op til de socialdemokratiske værdier. ”Der er jeg mere enig med Enhedslisten end toppen af mit eget parti. Og for øvrigt enig med rigtig mange menige socialdemokrater”.
Det er vi i Enhedslisten Stevns meget glade for at læse. Det lover godt for et tæt samarbejde med jer i Kommunalbestyrelsen.
Og først nu forstår jeg, at det var en aprilsnar, når du i artiklen om jeres generalforsamling i Dagbladet 1. april er citeret for at sige, at en af årsagerne til regeringens dårlige meningsmålinger er ”en urimelig hård og uansvarlig modstand fra vennerne i Enhedslisten.”
Jeg kunne da heller ikke begribe, hvordan du kunne mene, at Enhedslisten f. eks. er ansvarlig for regeringens salg af Dong Energy til Goldman Sachs og salget af Nets til nogle andre amerikanske kapitalfonde. Eller for den sags skyld, at Enhedslisten er ansvarlig for, at ”en centrum-venstre regering selv foreslår lettelser af selvskabsskatten samtidig med, at man siger, at alle skal holde for i en krisetid”, som jeres folketingskandidat Jeannie Thorving Hansen er citeret for at sige.
I virkeligheden er det jo ærgerligt for os alle, at jeres partitop ved deres førte politik de facto er ved at ændre jeres partinavn til ”Liberaldemokraterne”?

ALGADE: TUNGE KØRETØJER INGEN ADGANG… ALGADE: TUNGE KØRETØJER INGEN ADGANG…(0)

STORE HEDDINGE: Der vil snarest blive indført kørselsforbud i Algade for køretøjer over 3500 kg. Det har Kommunalbestyrelsen vedtaget på sit seneste møde, da politikerne på den lukkede del af mødet behandlede de udfordringer, som belægningen i Algade har.
Kommunalpolitikerne er langt fra tilfredse med belægningen i Algade, og på kommunalbestyrelsesmødet fremgik det tillige, at Stevns Kommune vil holde entreprenøren op på sine juridiske og praktiske forpligtigelser; såfremt entreprenøren ikke udbedrer fejlene vil kommunen starte en syns- og skønssag.
Der er nu iværksat en undersøgelse om belægningens tilstand, og repræsentanter fra Store Heddinge Handelsstandsforening vil blive indkaldt til dialogmøde med kommunen om de fremadrettede udfordringer.
cs

Kommunalbestyrelsen: Hed debat om byggeri af multihal Kommunalbestyrelsen: Hed debat om byggeri af multihal(0)

»Et prestigeprojekt« – sådan lød det fra Socialdemokraternes Steen S. Hansen,
da Kommunalbestyrelsen behandlede punktet om frigivelse af  21.850.000 kr. til opførelse af multihal

Steen S. Hansen, S, er bekymret for ukendte udgifter til den kommende multihal i Rødvig.

STEVNS: Gruppeformand Steen S. Hansen gentog på mødet sin og Socialdemokraternes aversion mod at bygge en ”halv hal” i Rødvig. Partiet ser hellere at Rødvig får en hel – dvs. mere traditionel – hal.
”Undersøgelser viser, at det er et vandfyldt område, der hvor projektet skal opføres. Lad os sige nej tak til Lokale- & Anlægsfondens penge. Dér hvor hallen skal ligge er jo i et vandhul. Ydermere så kender vi ikke de samlede omkostninger – udover de 21 mio. kr., men hvad med driften? Hvad koster det at drive den? Og springgrav kan der ikke rejses penge til”, fremførte Steen S. Hansen.

Penge til inventar?
I rækken af hans fremførte spørgsmål ville Steen S. Hansen også gerne have oplyst, hvor mange penge, der var indregnet til inventar.
”Normalt plejer man at sige, at der skal bruge 10 til 15 procent. Det har man glemt at regne ind i projektet”, opregnede gruppeformanden, der også mente at anlægsbudgettet ville blive overskredet, da man nærmest bygger i et vandhul og at kommunen med den nye hal får et ”badekar”.
”Det er en dødssejler”, sagde Steen S. Hansen, der også i sit indlæg beskyldte borgmester Mogens Haugaard for at have taget tre politikere i Venstres gruppe sidste efter år som gidsler i sagen om at bygge en multihal i Rødvig.

Støtter
”Jeg må sige, at jeg er langt fra denne opfattelse”, sagde borgmester Mogens Haugaard, V, efter Steen S. Hansens indlæg.
De Konservatives Thor Grønbæk støttede borgmesteren og tilføjede, at han havde fuld tiltro til projektet. Grønbæk mente ikke, der var risiko for at der bliver bygget en ”swimmingpool” i stedet for en hal.
Borgmesterens partifælle og Venstres gruppeformand, Bjarne Nielsen, tilføjede i debatten, at han ikke følte sig taget som gidsel, og han mente ikke det klædte Steen S. Hansen at diskutere sagen med det pågældende ordvalg i det offentlige rum – som han udtrykte det.

Sur?
Bjarne Nielsens parti- og navnefælle, Bjarne Østergaard Rasmussen, kunne ikke forstå, hvorfor Steen S. Hansen var så sur.
”Vi får en halv hal. Vi får en gave på fem mio. kr.”, sagde han, og spurgte Steen S. Hansen tværs over byrådssalen om han var sur over, at byggeriet med multihallen ikke var hans idé.
”Jeg er ikke sur. Men jeg er realistisk, og det er andres penge. Det kommer ikke til at fungere. Ja, det bliver flot. Men hvor ligger den økonomiske smertegrænse og hvad kan vi forvente af merudgifter. Hvor langt vil I gå op – 25 måske 30 mio. kr. før multihallen er færdig?
Steen S. Hansens partifælle, Thomas Overgaard, bakkede op om disse synspunkter og sagde bl.a.:
”Omfanget af udgifter er ukendte”.

Ingen løfter
Borgmesteren ville ikke love noget på forhånd.
”Der er nu ved at blive gennemført nogle forundersøgelser, og jeg har en klar forventning om at budgettet bliver overholdt”, sagde Mogens Haugaard.

90 års fødselsdag
”Denne her debat minder mig om ”90 års fødselsdagen”, der sendes nytårsaften. Det er de samme replikker, der gentages gang på gang. Denne her version er bare udbygget med vand. Stevnslisten støtter projektet. Husk på at der findes en del i Rødvig, der bakker op om projektet – det viste en håndsoprækning på et møde på Harmonien før valget”, sagde Jørgen Gregersen.
14 kommunalpolitikere stemte for, mens kommunalbestyrelsens fem Socialdemokratiske medlemmer stemte imod at frigive penge til multihallen.
Enhedslistens Jan Jespersen påpegede i debatten, at han fandt det vigtigt, at kommunen overholdt sit sociale ansvar, så det ikke er polske arbejdere til 40 kr. i timen, der skal arbejde på byggeriet.    cs

Nye indlæg

Kontakt

Sociale medier

Mest læste kategorier

© 2011 Stevnsbladet All rights reserved.