Politik tilbage til forsiden

Læserbrev: Tak fra Café Stevnen Læserbrev: Tak fra Café Stevnen(0)


Tak fra Café Stevnen

AF Keld Hein
Politisk udpeget medlem af Stevnens styregruppe.

På Cafe Stevnens vegne vil jeg sende en varm tak til kommunalbestyrelsen, der via budgetforliget sikrer Cafe Stevnen et årligt driftstilskud på 500.000. Vi er dybt taknemmelige.

Primo august sendte jeg ansøgningen til kommunalbestyrelsen via Borgmesteren, og siden har Varly Jensen Initieret, at forslaget kom på budgettet.

Det fremgår af  referater, at samtlige partier har bakket op om ansøgningen. Og jeg kan med glæde læse, at Stevnslisten også har støttet forslaget trods det forhold, at Stevnslisten ikke er en del af flertalsgruppen .
Stor tak.

Redaktionen har modtaget en kopi af den ansøgning, som Keld Hein sendte til kommunen i august.

—-

Kommentar fra Jørgen Gregersen

Lad os glædes i stedet for at mundhugges

Kommentar til hr. Keld Hein vedrørende budgetforhandlingerne:
Først det vigtigste. Det er rigtig godt, at der er så bred politisk opbakning til den faste driftsstøtte til Cafe Stevnen som udfører et stort og godt arbejde.
Hr. Hein er tilsyneladende noget fortørnet over min udtalelse om, at jeg er glad for støtten til det politiske forslag om at yde en fast driftsstøtte til Cafe Stevnen, som jeg havde med til budgetforhandlingerne torsdag den 11. september.

Det undrer mig dog en smule, at hr. Hein referere til en ansøgning som er sendt til kommunalbestyrelsen via borgmesteren.

Jeg kan oplyse, at jeg ikke har modtaget ansøgningen fra borgmesteren. Om Varly Jensen har initieret, at forslaget kom på budgettet, kan jeg ikke sige noget om. Det er ikke noget, der blev nævnt på de forhandlinger jeg har deltaget i.

I stedet for at mundhugges om, hvem der har foreslået hvad, vil jeg foretrække vi sammen glæder os over, at det længe nærede ønske fra Cafe Stevnen nu bliver opfyldt, og jeg håber inderligt ikke, at Cafe Stevnen skal bruges til partipolitiske stridigheder.

Det bliver i hvert tilfælde ikke med min medvirken.

Med venlig hilsen
Jørgen Gregersen
Medlem af kommunalbestyrelsen for Stevnslisten

Venlig hilsen
Charlotte Skøtt
Redaktør
Direkte tlf. 56 55 01 05
Redaktionen@stevnsbladet.dk

Læserbrev: Tamt budget 2015 Læserbrev: Tamt budget 2015(0)


Af Hans Chr. Rasmussen
Tidl. Formand for Børneudvalg

For godt en uge siden overværede jeg kommunalbestyrelsesmødet, og det blev en meget tam affære. Budgettet blev forelagt, og det lignede noget, der næsten var renset for politiske overvejelser.
Budgettet fik nogle pæne ord med på vejen – uden politiske visioner. Men udsigten til et underskud har åbenbart fået kommunalbestyrelsen til at gå i panik.Optræk til underskud er ikke nyt, det var også tilfældet sidste år på samme tid. Alligevel sluttede regnskabet for 2013 endnu engang med et overskud!
Underskuddet i den seneste budgetopfølgning stammer mestendels fra udsatte børn og unge – heller ikke den store nyhed. Man kan kun undre sig over, at der ikke bare er helhjertede forsøg på at bedre situationen. Der er intet for at styrke indsatsen overfor førskolebørnene.
Sidste år ville SF have 2 flere socialrådgivere i Familieafdelingen. Det lykkedes at få en med hiv og sving. Udviklingen i Familieafdelingen er kendt, 3 sagde op i efteråret. De to var blandt de bærende kræfter med mange års erfaring, en sagde op efter 8-9 måneders ansættelse! I det tidlige forår blev lederen opsagt, og Familieafdelingen er så vidt jeg ved endnu ikke tilført ny ledelse.
SF fik også afsat 1 mill. kr. til bedre normering i daginstitutionerne. Den er nu fjernet igen. Ifølge BUPL har Stevns den 4. ringeste normering i Danmark. Tallene bygger på oplysninger fra kommunernes eget analyseinstitut – KORA. I budget 2015 er der intet der retter op på situationen. Værst er, at efter SFs exit, så synes der ikke at være en eneste i kommunalbestyrelsen til at agere børnenes advokat.
Det borgerlige sammenrend smiler og er glade for et budget i balance. God økonomi er selvfølgelig fint, men når man så vil undersøge om det er muligt at nedsætte grundskylden, så spilder man forvaltningens tid. Det er og bliver tåbeligt, når formålet alene er at glæde DF. Hvis det skulle lykkes at nedsætte den i forvejen meget lave grundskyld, vil det sandsynligvis gå ud over børnene igen.
et

Budgetforlig i Stevns Kommune Budgetforlig i Stevns Kommune(0)

Et flertal i kommunalbestyrelsen har netop givet hinanden håndslag på næste års budget. 


Thor Grønbæk (C), Jørgen Gregersen (L), Mogens Haugaard Nielsen, borgmester (V), Bjarne Nielsen (V) og Varly Jensen (O) er glade for det nye budgetforlig. Line Krogh Lay (B) er også med i budgetforliget, men var ikke til stede da aftalen blev skrev under.

’Jeg er meget tilfreds med det budget, vi lægger frem. Vi har igen i år vist stor ansvarlighed i forhold til kommunernes økonomi under ét samtidig med, at vi fastholder et flot, solidt serviceniveau med politisk fokus på en række borgerrettede områder samt en anlægsramme, som giver plads til fortsat udvikling af vores kommune’, fortæller borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

Bag forliget står Venstre (V), Dansk Folkeparti (O), Det Konservative Folkeparti (C), Radikale Venstre (B) og Stevnslisten (L).

’Vores anlægsramme lyder til næste år på ca. 68 mio. kr., hvoraf den helt store post er etablering af vores nye sundhedscenter i Hårlev. Et sundhedscenter, jeg forventer mig meget af og glæder mig til at følge’, slutter Mogens Haugaard Nielsen.

Væsentlige anlægsprojekter i 2015:

Line Krogh Lay:  VE-park – et spændende projekt Line Krogh Lay: VE-park – et spændende projekt(0)


Af Line Krogh Lay

Store Heddinge
Kommunalbestyrelsesmedlem for Det Radikale Venstre på Stevns

Efter at have læst netudgaven af Stevnsbladet i sidste uge, har flere henvendt sig til mig med det indtryk, at jeg er imod planerne om VE-parken ved Varpelev på baggrund af min protokollering på mødet i Natur-, Fritids- og Kulturudvalget. Jeg henledte blot opmærksomheden på muligheden for at undersøge om den del, der skal dækkes af vindmøller kunne hentes på elnettet eller andre steder og stadig være rentabel. Jeg har hele tiden ment, at muligheden for en løsning på energiforsyning uden fossile brændstoffer bør undersøges.

Der skal ikke herske tvivl om, at jeg går ind for projektet. Det er min holdning, at vi som politikere har et stort ansvar for at sørge for, at der er energi til vores mange store landsbyer. Derfor stemte jeg for på kommunalbestyrelsesmødet og afstod fra min protokollering, som tilsyneladende kunne tolkes i en anden retning, end den var ment.

I modsætning til den vindmølledebat, der kørte sidste år, handler dette om vores egen energiforsyning i kommunen og ikke det nationale elnet. Vi skal altså ikke sætte vindmøller op, lave solceller, biogasanlæg osv. for at forsyne andre kommuner. VE-parken handler om energiforsyning til os selv, og kan, hvis det føres ud i livet, skabe en del lokale arbejdspladser samt dække en markant del af vores energiforbrug. Det er et bredspektret projekt, som ikke kun omhandler vindmøller, men de er en del af scenariet.

Der findes desværre ingen løsninger helt uden omkostninger, og vi står i en situation, hvor udfasningen af fossile brændstoffer på energiområdet er igang. Et vigtigt bosætningskriterie i fremtiden kan meget vel blive, at folk vælger at bo der, hvor der er billig og bæredygtig energi. Selv uden at nævne global opvarmning, er vi nødt til at finde nye metoder. Derfor mener jeg ikke, at vi skal udelukke muligheden for et sådan anlæg i kommunen. Selvfølgelig skal fordele og ulemper opvejes, inden den endelige beslutning om at opføre anlægget træffes, så vi sikrer, at det er til gene for færrest muligt og til gavn for flest muligt.

Vindmølledebat: Rettidig omhu Vindmølledebat: Rettidig omhu(0)


Af Klaus Kroll
 Rødvig
 Formand, Det Konservative folkeparti, Stevns

Så skal vi til det igen. Diskussionen om vindmøller og den efterfølgende risiko for at blive kaldt miljøfacist, når man ikke nødvendigvis synes vindmøller over hustandsstørrelse er en gennemtænkt idé.

I stedet for at kaste os ud i endnu et molboarbejde ved at bruge skattekroner på undersøgelse af enkeltprojekter, kunne det være ønskeligt, at vi brugte samme midler til at etablere et udvalg, der lagde grundstene til en samlet klima og energi strategi for Stevns.

Vi savner et fælles mål, en fælles vision og ikke mindst en køreplan for hvordan vi kommer i hus med en samlet energi politik. Ved at fortsætte uden et fastsat mål igen og igen til at stå med energiforslag, som enten skal undersøges eller diskuteres, ofte ud fra følelsesmæssige betragtninger i stedet for en fornuftsbaseret tilgang.

Et udvalg, tilsat ressource personer kunne lægge de store linjer og pege Stevns kommune i retning af en energioptimering med en tidshorisont, der rækker væsentligt længere ud i fremtiden end til næste valg.

Udvalget kunne måske endda bestå af rene specialister, der laver en samlet plan for energitiltag i en 30 års strategi, der i sidste ende præsenteres som et mulighedskatalog for de siddende politikere. En professionel vurdering, der indeholder en konsekvensberegning af økonomi, folkesundhedsfaktorer, placeringsanbefalinger og ikke mindst en samlet strategi for udbygning af den vedvarende ville være det kloge valg i stedet for at lave projekter hist og pist.

At bruge 150.000 kroner på et enkelt projekt, uden at tænke det ind i en større plan er ligeså snedigt som kun at rustbehandle dele af bilen.

Det er konservativt hjerteblod at udbygge den vedvarende energi, men det skal ske i en sammenhæng der sikrer, at borgerne ikke generes af støj, lugt og lys. Derudover skal vedvarende energi tænkes sammen med andre energikilder for at undgå økonomiske udfordringer, hvor regningen risikerer at havne et sted, nemlig forbrugeren.


SF: Stevns skal have arbejdsklausuler SF: Stevns skal have arbejdsklausuler(0)


Af Michael Graakjær
Strøby Egede
Folketingskandidat for SF-Faxe og SF-Stevns

Stevns kommunes kontrakter skal naturligvis indeholde arbejdsklausuler. Arbejdsklausuler sikre en lige og fair konkurrence mellem virksomhederne, så man ikke kan konkurrere på udnyttelsen af underbetalte arbejdere. Dette vil være til gavn for vores lokale håndværksmestre som ikke aflønner deres lokale ansatte med tyve-femogtyve kroner i timen. På Stevns har vi mange dygtige håndværksmestre som snildt kan vinde opgaverne hvis de sker på fair vilkår.

At arbejdet udføres lokalt vil også være en stor gevinst for kommunen. Håndværksvirksomheden og størstedelen af de ansatte bor og betaler skat til Stevns kommune, ligesom de støtter det lokale handelsliv gennem deres daglige indkøb.

Vigtigheden i indførelsen af arbejdsklausuler og overholdelsen af disse er derfor indlysende. Det kan derfor undre at Socialdemokraterne kun ønsker at der skal reageres på tip fra borgerne. SF ønsker at løn og arbejdsforhold skal undersøges lige så naturligt som man undersøger om entreprenøren har kommet isolering i ydermuren. Den juridiske person/afdeling som indgår kontrakten skal stå for kontrollen – det kan godt være det koster lidt, men gevinsten for kommunen ved at klausulerne bliver respekteret, vil være langt større.


Genvalg til SF’s Michael Graakjær Genvalg til SF’s Michael Graakjær(0)


STEVNS/FAXE: SF Faxe kredsen, som består af SF Stevns & SF Faxe, har valgt folketingskandidat.
Valget gik til Michael Graakjær og der var tale om et genvalg, uden modkandidater.
Michael Graakjær har sideløbende med sit folketingskandidatur, et par vigtige tillidsposter i SF og er desuden formand for SF Stevns og bestyrelsesmedlem i SF – Regionsjælland.

Vindmøller i energipark deler politikerne Vindmøller i energipark deler politikerne(2)

Stevns Kommune har modtaget et forslag til en vedvarende energipark mellem Varpelev og Hårlev

STEVNS: Kommunen deltager i et regionalt bioenergisamarbejde, Bioenergi Sjælland, som er et projektet, der har til formål at hjælpe 13 kommuner og deres lokale landmænd med at udnytte lokale ressourcer.
I praksis går forslaget med energiparken ud på at skabe et fælles grundlag for opførelse af en række anlæg: etablering af solvarmeanlæg, der både kan forsyne Varpelev Gartneri og Hårlev by med varme. Herudover etablering af biogasanlæg baseret på husdyrgødning og andet organisk materiale, etablering af fjernvarmeforsyning i Hårlev by baseret på solvarme, overskudsvar mm. Desuden indeholder forslaget forslag til etablering af tre større vindmøller og eventuelt en række mindre husstandsmøller. Det samlede energisystem omfatter et back-up-system, der består af otte MW kedelanlæg.

Af projektoplægget fremgår det, at hvis anlæggene kobles sammen kan en lang række synergieffekter udnyttes, herunder at der skabets optimalt grundlag for fjernvarmeforsyning i Hårlev by.

Nej til møller i energipark
Netop spørgsmålet om etablering af vindmøller blæser i vinden på Stevns, ikke mindst for et par år siden var der storm herom. Og her har de stevnske politikere delte synspunkter om netop vindmøller i det konkrete projekt.
Projektforslaget har været på dagsordenen i både Natur-, Fritid- og Kulturudvalget (NFK) og i Plan- og Teknikudvalget (PTU), inden sagen blev behandlet i et tredje udvalg, Økonomiudvalget, hvorefter sagen landede i Kommunalbestyrelsen.
Da NFK havde sagen på sin dagsorden anbefalede udvalgsformand, Bjarne Østergaard Rasmussen, V, at det videre arbejde med projektet godkendes, at de nødvendige forundersøgelser igangsættes og at der afsættes 150.000 kr. på budget 2015 hertil. Udvalgsformanden betingede dog, at hans anbefaling sker under forudsætning af, at der ikke indgår vindmøller i det videre projekt. Den Radikale, Line Krogh Lay, var heller ikke for vindmøllerne. Hun ønskede undersøgt, om der er mulighed for at gennemføre projektet uden vindmøller, mens Steen Nielsen, A, tog forbehold for projektet i helhed. De to øvrige medlemmer af NFK, Rikke Gliese Mikkelsen, V og Jan Jespersen, Enhedslisten, deltog ikke i det pågældende udvalgsmøde.

Med og uden møller i PTU
I Plan- og Teknikudvalget kunne udvalgsformand Flemming Petersen, V, anbefale, at det videre arbejde med projektet godkendes, at de nødvendige forundersøgelser igangsættes samt at der afsættes 150.000 kr. på kommunens budget for 2015.

Steen S. Hansen, A, kunne også anbefale projektet, men tog forbehold for at afsætte 150.000 kr. på næste års budget. Venstres Bjarne Nielsen anbefalede også indstillingen om videre arbejde med projektet, at de nødvendige forundersøgelser kunne gå i gang og at der blev afsat penge på næste års budget – men under forudsætning af, at der ikke indgår vindmøller i det videre projekt. Anette Mortensen, V, ønskede at få undersøgt om der er mulighed for at gennemføre projektet uden vindmøller.

Fastholder synspunkter
I Økonomiudvalget er borgmester Mogens Haugaard formand. Her kunne både borgmesteren og Thomas Overgaard, A, godkende, at det videre arbejde med projektet fortsætter, at forundersøgelser igangsættes samt at der afsættes 150.000 kr. på næste års budget.
De øvrige medlemmer i udvalget, Anette Mortensen, V, Steen S. Hansen, A, Bjarne Østergaard Rasmussen og Bjarne Nielsen fastholdt deres indstillinger fra de øvrige udvalg.
Medlem af ØU, Varly Jensen, DF, anbefalede projektet, igangsættelse af forundersøgelserne samt afsættelse af 150.000 kr. på budgettet – men under forudsætning af, at der ikke indgår vindmøller i det videre projekt.
Kommunalbestyrelsen behandlede sagen torsdag den 4. september, dvs. efter Stevnsbladets deadline. Derfor fremgår dialogen og politikernes behandling af sagen i kommunalbestyrelsen ikke i denne avis.
Der kan bl.a. læses mere detaljeret om Energiparken under Natur-, Fritid,- og Kulturudvalgets referater på Stevns Kommunes hjemmeside.
cs

STEVNS/FAXE: Genvalg til Michael Graakjær valgt som folketingskandidat STEVNS/FAXE: Genvalg til Michael Graakjær valgt som folketingskandidat(0)

SF Faxe kredsen, som består af SF Stevns & SF Faxe, har valgt folketingskandidat. Valget gik til Michael Graakjær og der var tale om et genvalg, uden modkandidater.
Michael Graakjær har sideløbende med sit folketingskandidatur, et par vigtige tillidsposter i SF og er desuden formand for SF Stevns og bestyrelsesmedlem i SF – Regionsjælland.

Stevns: Skal jeg være bekymret? Stevns: Skal jeg være bekymret?(0)

Af Jørgen Gregersen,
Medlem af kommunalbestyrelsen for Stevnslisten

Læserbrev fra Jørgen Gregersen og svar fra borgmester Mogens Haugaard:

Hermed anden og sidste sommeragurk fra undertegnede i denne omgang.
Jeg ved ikke, om jeg skal være bekymret, men jeg er det i stigende grad. Jeg er det, fordi jeg oplever en udvikling, hvor den viden vi politikere skal have for at udføre vores arbejde, begrænses af en tilsyneladende politisk/administrativ censurering af hvilke oplysninger vi må få. Jeg har de seneste måneder oplevet det i et par tilfælde i Børneudvalgets arbejde.
I det første tilfælde bad jeg om, at måtte få indsigt i den rapport som eksterne konsulenter har lavet om Stevns kommunes Familieafdeling. Kommunen nægtede, at udlevere rapporten med den begrundelse, at den hører under Økonomiudvalget.
Når jeg ønsker at se den rapport, så skyldes det vi i Børneudvalget efter sommerferien skal have en debat om, hvordan vi kan styrke den tidlige indsats for de børn og unge som har brug for det. Her havde den eneste rigtige måde været, ud fra et helhedssyn, at inddrage både sundhedsafdelingen, institutionerne, skolerne og Familieafdelingen, men Dansk Folkeparti, Venstre, Radikale og Konservative ønsker kun, at se isoleret på Familieafdelingen og da de udgør et flertal bliver det sådan.
Når vi så i Børneudvalget kun skal debattere den tidlige indsats indenfor Familieafdelingens område, så synes jeg det er bekymrende, at jeg som medlem af udvalget, ikke må se de eksterne vurderinger af området som allerede findes.
Det andet tilfælde af lukkethed drejer sig om en henvendelse, som ca. 30 medarbejdere fra en af vore folkeskoler har sendt til Stevns kommune. Et ønske om at måtte se indholdet af denne henvendelse er blevet afvist fra politisk/administrativ side.
Som medlem af Børneudvalget har jeg blandt andet det politiske ansvar for kommunens folkeskoler. Jeg vil meget gerne give politisk opbakning til folkeskolen og dennes ledelse, men jeg vil gerne give den på et oplyst grundlag så min opbakning ikke skal ske på baggrund af myter og tilfældige gisninger.
Jeg ved fra mine mange år som kommunalpolitiker, at verden sjældent er sort eller hvid. Jeg har oplevet ledere som i bedste fald kunne blive meget bedre, men jeg har også i skole- og institutionsverdenen oplevet ’kliker af gamle medarbejdere’, hvis eneste formål synes at være et stop af enhver udvikling. Blandt andet derfor kunne det være rart ikke, at få sorteret den information jeg får. Husk på vi er jo som politikere underlagt tavshedspligt, hvor det er nødvendigt.

Den enkelte borger i Stevns kommune skal kunne have en berettiget forventning om, at vi politikere styrer kommunen på en ordentlig og seriøs måde. Vi kan være enige eller uenige politisk, men det er bare lidt ærgerligt, hvis vi ikke er enige om, at det skal ske på et oplyst grundlag.

Derfor min bekymring…

Stevnsbladet har indhentet svar fra borgmester Mogens Haugaard til ovenstående læserbrev:
Kære Jørgen, Kommunens politikere skal naturligvis have det materiale, som de har behov for og som loven foreskriver. Reglerne bliver derfor præciseret på førstkommende Økonomiudvalgsmøde, så vi sikrer, at alle lovlige oplysninger fremadrettet kommer frem ligesom alle involverede vil få et fælles udgangspunkt for spørgsmålet.

Nye indlæg

Kontakt

Sociale medier

Mest læste kategorier

© 2011 Stevnsbladet All rights reserved.