Svar til Peder Olsen
Ja, jeg jubler – jeg skrev nu selv glædes. Tænk engang, at der er plads til at glædes i politiske sammenhænge på Stevns – det er da dejligt.  [...]
Henning Urban Dam Nielsen jubler
Du har besvaret mit læserbrev i Stevnsbladet og tak for det. Men din jubel over renovering af Rådhuspladsen i Store Heddinge er mig en gåde. Udgift [...]
Roser til genoptræning Neurohold i Hårlev og Flextrafik
Jeg vil sige mange tak til fysioterapeut Signe og ergoterapeut Bodil for det store arbejde, I har gjort for mig. Første gang jeg kom til træning i  [...]
Hospicepladser i Stevns kommune
I forbindelse med opførelsen af det nye plejecenter ved Stevnshøj, vil vi i Kræftens Bekæmpelse på Stevns godt opfordre til, at der bliver tænkt ho [...]
Østbanen til Køge Nord
Når Østbanen skal have nye skinner, for det skal den, vil det være rettidig omhu at forlænge banen til Køge Nord. At lade toget køre til Roskilde f [...]
Østbanen skal (selvfølgelig) bestå
Det er afgørende for mig, at Østbanen består i fremtiden. Desværre har en journalist skrevet, at jeg ville nedlægge Østbanen. Det har jeg aldrig ud [...]
Åbent brev til protestgruppen
I forbindelse med kommunens plan om at bebygge engen – Ådals Mark – i Strøby Egede, skal vi inkludere i sagskomplekset, at alle de berørte lodsejer [...]
Svar til skolebestyrelserne
Skolerne får et økonomisk løft på minimum 1.250.000 kroner i 2020 budgettet. I det budgetforlig, som flertalsgruppen fremlægger til godkendelse i K [...]
Skal den hårdt trængte folkeskole på Stevns presses yderligere?
Vi skriver på vegne af skolebestyrelserne i Stevns kommune, fordi vi er oprigtigt bekymrede. Vi er bekymrede, fordi der er varslet store besparelse [...]
Overraskende nok er Enhedslisten skytternes bedste ven?
Enhedslisten har som det eneste parti på Stevns prioriteret nyt skydeanlæg i forbindelse med opførsel af ny hal i Store Heddinge. Stevns er en komm [...]