Protestdemonstration mod nedskæringerne mod vore børn
Det skærer mig i hjertet, når vore børns vilkår i den grad forringes. Da jeg fik mit første barn for 50 år siden, have en lærer seks ugers barselso [...]
Flygtningen på besøg
Begge lokale skriftlige nyhedskanaler har i den forgangne uge berettet indgående fra generalforsamlingen i den socialdemokratiske partiforening. Bl [...]
Moralsk og åndelig sundhed på Stevns?
Hvor skal vi hen med sundheden på Stevns? Jeg var til dette gode møde og blev godt underholdt af en herlig mødeleder, Peter Qvortrup Geisling. Men  [...]
Svar angående Stevns Dagskole
Tak for jeres synspunkter. Det er korrekt at Børn, Unge og Læringsudvalget i første omgang har peget på besparelser. Men vi har også bedt forvaltni [...]
Politikere vedtager forslag, som deres embedsmænd kalder ”ikke forsvarligt”
Personalet på Stevns Dagskole er dybt chokeret over en beslutning, der blev truffet i Børn-, Unge- og Læringudvalget (BUL) den 12. marts 2019. Besl [...]
Dårlige vilkår for Dagskolens elever
Det tværkommunale tilbud for skoleelever med forskellige udfordringer, som er fysisk tæt beliggende til Hotherskolen i Hårlev får angiveligt ikke n [...]
Kommentarer til ’Stevns og trafik’
I Stevnsbladet har der for nyligt været bragt et læserbrev “Stevns og trafik”. Det er med nogen undren, at se at blækstregen formodentlig slår ny r [...]
Stor skuffelse i Himlingøje
Til generalforsamlingen den 6. marts fremgik det, at bestyrelsen for Himlingøje Forsamlingshus havde haft stor travlhed i efteråret for at færdiggø [...]
Jo, det kan man
Kære Lene og Bent Vi er noget overraskede over jeres fortsatte angreb på vores nystartede, nyskabende iværksættervirksomhed, som vi fra mange sider [...]
Man kan stadig ikke blive navngivet på Gjorslev Gods
Selvom Grethe Ahrensbach og Mogens Haugaard Nielsen i deres svar på vores advarsel om navngivning på Gjorslev Gods skriver: ”Jo, man kan.…”, – [...]