Økonomisk ansvarlighed
I Stevnsbladet for uge 39 fremgår det af en notits, at Stevnsbussen kørte i 62 dage, og at der i den tid var knap 3.000 påstigninger. Jeg formoder, [...]
Opskrift på en by
Det her er ikke en kompliceret opskrift på kokkes finesser eller en trøje med knudret mønster. Det er en opskrift på, hvordan vi, der bor i Hellest [...]
Bevar Strøbyhjemmet
Som gammel strøbydreng er det sørgeligt at se noget, som borgerne i området var fælles om at få op at stå til gavn for de ældre, nu skal rives ned. [...]
Ingen besparelser på børneområdet
Kære Lykke Petersen Jeg kan med glæde informere dig om, at der på ingen måde er lagt op til at foretage besparelser på børneområdet, heller ikke på [...]
Besparelser på daginstitutionerne – igen
Så har vi desværre igen en sag om kortsigtet planlægning i Stevns kommune, med besparelser på daginstitutioner, der allerede, set på landsplan, har [...]
Hundeluftning på privat område
Til orientering hører S/I Vallø Ældreboligselskab Præstemarken 5 til 77 i Hårlev privat område (selvejende institution) ikke under Plejehjemmet og  [...]
Rødvig Station – beliggenhed, beliggenhed
Foranlediget af Birger Merwalds læserbrev i Stevnsbladet den 30. august vil vi tilkendegive, at vi også er noget forundrede over, at den såkaldte ø [...]
Er det OK – svar udbedes!
På børneområdet findes begrebet “en bekymringsskrivelse”, når man er bekymret, men ikke kan bevise noget. Jeg er ked af – både som borg [...]
Kommentar til »Endnu en møgsag«
Nogle af beboerne på Møllehøjen nævner i et læserbrev den 23. august en »møgsag«. Kommunen har givet tilladelse til en ind-/overkørsel på Møllehøje [...]
Parkeringsanarki på Bjælkerupvej
Der er for nylig lagt meget energi i at få de bløde trafikanter væk fra vejene i Stevns Kommune. Cykelsti fra Store Heddinge til Rødvig og fra Klip [...]