Alsidighed på bibliotekets tidsskriftshylder
Af: Herman Hermansen, Brinken, Strøby Egede Er en ret flittig gæst på den heldigvis bevarede biblioteksfilial i Strøby Egede, hvor betjeningen er v [...]
Kommentar til “Placering af besøgs- og velkomstcenter er en rodet cirkusforestilling”
Af: Michael Løvendal Kruse, Formand for Danmarks Naturfredningsforening på Stevns Vi er blevet betroet et enestående naturområde – Stevns Klint – a [...]
Expladan igen, igen
Af: Jens Viggo Moesmand, Hyldevænget, Hårlev Efter en rolig 2014-sommer er vor genbo Expladan Recycling i Haarlev igen vågnet op til sin gamle stan [...]
Hvad med demokratiet!
Af: Peer Christophersen Grønstræde 2 4660 Store Heddinge Hvordan er vi havnet der, hvor en ikke folkevalgt forening (Danmarks Naturfredningsforenin [...]
Placering af besøgs- og velkomstcenter er en rodet cirkusforestilling
Af: Arvid Lendal Jørgensen, Dortheavej, Bjælkerup Det er sørgeligt at være vidne til, at en nødvendig dialog mellem Stevns kommune og små interesse [...]
Miljø og natur ødelægges af byggehøjde
Af: Jørgen Andersen, Acacievej, Strøby Egede Opråb til Kommunalbestyrelsen i Stevns kommune: Helt ærlig – jeg tror, der er gået noget galt i den fo [...]
Hvordan går det nu med vejene på Stevns?
Af: Ulla Fischer, Boesdal De ”sveder” ikke lige nu, men det er jeg begyndt på, efter at det er gået op for mig, at vi som borgere ikke aner, hvad v [...]
Tårnhøjt helvede på Vallø Strand-grunden
  Af Anje Kolmos Vangevej 6a, Strøby Egede PS Mailadressen til Stevns Kommune er: plan@stevns.dk Postadressen er Postbox 83, 4660 Store Heddin [...]
Kulturpaveri? – Svar udbedes.
Af kulturnaiv hilsen Jørgen Gregersen – Valløby Ansøgningen imødekommes ikke. Det er Natur- Fritid- og Kulturudvalgets (NFK) beslutning på en [...]
Svar på læserbrev fra foreningen AGiS
Af: Lotte Nielsen Centerchef Arbejdsmarked, Stevns Kommune Jeg ønsker at tage klager og henvendelser alvorligt, og jeg vil gerne give nogle seriøse [...]