Hold munden lukket! Bier forude.
Kampagne for biernes overlevelse på Stevns Klippinge: Den opmærksomme trafikant har sikkert set de mystiske skilte uden for Klippinge. »Vis hensyn  [...]
I røg og damp
Dampbad til det kommunale ukrudt. (Privatfoto) Stevns: Det er slut med at brænde det offentlige ukrudt. Kommunen har taget sidste nyt i ukrudtbekæm [...]
Han trimmer Stevns dag og nat, året rundt
Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne får for deres skatte [...]
Svar til Finn Holmager
Vi er ikke uenige i din udlægning af træers CO2-regnskab og beklager, at vi ikke har formuleret os præcist nok i folderen. Birgitte J.T.K. Nielsen  [...]
Uvidende kommune
I den omdelte tryksag til sommerhuse i Stevns Kommune »Det grønne sommerhus« fremkommer Stevns Kommune med en forkert påstand. Under afsnittet »Bræ [...]
Havet er fuld af plastic
Det ser ikke godt ud, det indsamlede mikroplastik fra det blå ocean. Foredrag om dette i Holtug 27. maj. (Privatfoto) Holtug: »Havet er skønt«, san [...]
Hun er vores garanti for rent vand hver eneste dag
Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne får for deres skatte [...]
Badesæsonen starter
Sæsonen er startet: Find badetøjet frem! Bådene er sat i vandet. Og badebroen venter. Sæsonen til en tur på stranden er lige op over. (Foto: Klaus  [...]
Aktion: Rent Hårlev
Hårlev: Erhvervsrådgiver Christian Jensen deltog i Hårlev Borger & Erhvervsforenings (HBE) generalforsamling på en ganske særlig måde, der leve [...]
Bliver der plads til miljøet i KV17?
For nyligt kunne man læse i Stevnsbladet, at den nuværende kommunalbestyrelse har nedstemt forslaget om øget affaldssortering. Der er blevet argume [...]