Skal Stevnsbussen også køre i 2018?
Valgkampen frem mod kommunalvalget er så småt i sin vorden, og et gennemgående tema i mødet med vælgerne synes at være bekymringen over normeringen [...]
Kommentar til køreplanen for Stevnsbussen
Strøby Turist har igen i år fornøjelsen at køre Stevnsbussen, en opgave vi nu har varetaget i tre ud af fire år. I 2016 skete der en række forbedri [...]
»Rundtur« med Stevnsbussen
Onsdag den 5. juli var vi fire voksne samt et barn, der havde planlagt at tage stevnsbussen fra Stevns Camping ud til Traktørstedet i Bøgeskoven fo [...]
Valggryde med mange ingredienser
Der er nok mange ting der kommer i luften, Dagbladet og tv , senest tre træer på havnen i Rødvig, klipper vi græskanter eller ikke, lige nu påtænke [...]
HBE starter underskriftsindsamling for kvartersdrift
Hårlev: Hårlev Borger- og Erhvervsforening (HBE) vedtog på seneste bestyrelsesmøde at starte en underskriftsindsamling for at bevare 15-minutters d [...]
Mister Østbanen kvartersdriften?
Region Sjælland lægger op til tog fra Hårlev til Roskilde. Pris: Halv timesdrift erstatter de nuværende 15 minutters afgange. Steen S. Hansen fra S [...]
15-minuttersdriften er vigtigt for både bosætning og erhvervsliv
Mens vi sad til budgetseminar i fredags, landede en mail med et par oplysninger i kommunalbestyrelsens indbakke fra regionsrådsformanden. Det først [...]
Misinformation
Keld Hein, som indtil for nylig var formand for Dansk Folkeparti, hiver i Stevnsbladet deres gamle ide om, at flygtninge bare kan cykle. Det gør de [...]
Mandehoved skal have flere busser
I sidste uges Stevnsbladet gør et par af vores nye borgere opmærksom på, at busbetjeningen til de mere end 70 flygtninge på Mandehoved er mangelful [...]
Evaluering af transport til og fra Mandehoved
Til Meron Ghirmay og Zemkial Goitom Asefa Tak for jeres henvendelse. Først og fremmest vil jeg straks beklage, at vi ikke har fået svaret jer. Vi e [...]