Taxakørsel på Stevns
Efter længere tids overvejelse har jeg besluttet at tage til genmæle over for den stigende kritik af Stevns Taxa og den service, vi leverer. Jeg vi [...]
Debat om Stevnsbussen
Stevnsbussen er hvid i år, men dens rute gjorde humøret sort hos flere kritikere. (Pressefoto) Stevns: Det skulle være så godt. Stevnsbussen kører  [...]
Gratis Stevnsbus
Efter årets omlægning af ruten for den gratis Stevnsbus, er der lange indlæg i aviserne med utilfredshed over bussens køreplan. Ved at google på ne [...]
Turismen i Nordstevns er glemt
Endnu en gang må man konstatere, at politikerne ikke ser nord på, men kun syd på. Jeg kan da fortælle Bjørn Voltzmann, at for mig er digteren Marti [...]
Svar til Aase og Ole Sørensen, Stevns Camping
Tak for jeres indlæg vedrørende Stevnsbussen. Jeg deler jeres frustration. Hver sommer får jeg flere besøgende fra udlandet, som har nydt den smukk [...]
Skal Stevnsbussen også køre i 2018?
Valgkampen frem mod kommunalvalget er så småt i sin vorden, og et gennemgående tema i mødet med vælgerne synes at være bekymringen over normeringen [...]
Kommentar til køreplanen for Stevnsbussen
Strøby Turist har igen i år fornøjelsen at køre Stevnsbussen, en opgave vi nu har varetaget i tre ud af fire år. I 2016 skete der en række forbedri [...]
»Rundtur« med Stevnsbussen
Onsdag den 5. juli var vi fire voksne samt et barn, der havde planlagt at tage stevnsbussen fra Stevns Camping ud til Traktørstedet i Bøgeskoven fo [...]
Valggryde med mange ingredienser
Der er nok mange ting der kommer i luften, Dagbladet og tv , senest tre træer på havnen i Rødvig, klipper vi græskanter eller ikke, lige nu påtænke [...]
HBE starter underskriftsindsamling for kvartersdrift
Hårlev: Hårlev Borger- og Erhvervsforening (HBE) vedtog på seneste bestyrelsesmøde at starte en underskriftsindsamling for at bevare 15-minutters d [...]