Debatten om Strøbyhjemmet
Kære Thor Grønbæk Sørgeligt at se et kommunalbestyrelsesmedlem optræde så pinligt og ubehageligt, som du har gjort i dine læserbreve vedrørende Str [...]
Borgerne i Stevns kommune vinder for mange klagesager
Når borgerne i Stevns klagede over kommunernes afgørelser efter serviceloven, fandt Ankestyrelsen i 2016 fejl i 53 procent af sagerne. Det er et pr [...]
Taxakørsel på Stevns
Efter længere tids overvejelse har jeg besluttet at tage til genmæle over for den stigende kritik af Stevns Taxa og den service, vi leverer. Jeg vi [...]
Socialdemokratiet og Radikale indgår valgforbund
Stevns: Fredag offentliggjorde Radikale Venstre og Socialdemokratiet, at de har indgået valgforbund til efterårets kommunalvalg. – Radikale o [...]
Stå sammen om Jacob Jensen
Som jyde ved jeg, hvor vigtigt det er, at et område har lokale folketingsmedlemmer, som på Christiansborg vil slås for sit lokalområde. Afstanden m [...]
Lyt til borgernes ønsker inden udbygning
Et byggeboom har ramt Stevns riviera, og mange nye boligprojekter skyder op som paddehatte i Strøby Egede-området. Det er godt for Stevns, og speci [...]
Turismen i Nordstevns er glemt
Endnu en gang må man konstatere, at politikerne ikke ser nord på, men kun syd på. Jeg kan da fortælle Bjørn Voltzmann, at for mig er digteren Marti [...]
Skal Stevnsbussen også køre i 2018?
Valgkampen frem mod kommunalvalget er så småt i sin vorden, og et gennemgående tema i mødet med vælgerne synes at være bekymringen over normeringen [...]
Pøbelvælde i Valløby
Vi er en stor flok borgere i Valløby, som absolut ikke vil kaldes pøbel, hr. Steen Nielsen. Ved vores borgermøde den 12. juni – hvor I også v [...]
Naturen er taget som gidsel
Stevns Kommune er på en delt tredjeplads blandt de kommuner, hvor der bliver sprøjtet mest. Og på det kort over tilstanden for naturen i Danmark so [...]