Strøbyskolen vandt årets litteraturquiz
Elever fra 6 C på Strøbyskolen vandt finalen i årets litteraturquiz, som stevnsskolerne arrangerer i samarbejde med bibliotekerne. (Foto: Klaus Sla [...]
Vi styrker vores folkeskoler
I flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen er vi fuldstændig enige om, at vi skal styrke forholdene for kommunens børn, både i daginstitutionerne og f [...]
Det skal undersøges om de afviste unge kan få hjælp
I kommunalbestyrelsen her på Stevns er der bred enighed om, at kriterierne for optagelse på landets gymnasier bør ændres, således at unge, der har  [...]
Fra friskole til balletskole på Det Kongelige Teater
Emma og Thea går i 0. klasse på Stevns Friskole. Efter sommerferien bliver hverdagen dog en helt anden, for da skal de begge begynde i 1. klasse på [...]
Brev til Christiansborg om afviste unge
Stevns: Sagen om de ti unge fra det sydlige Stevns, som for nylig har fået afslag på deres ansøgning til Køge Gymnasium, var sat på dagsordenen som [...]
Ti unge fra Stevns har fået afslag fra Køge Gymnasium
Uddannelsesparate unge fra den sydlige del af Stevns er kommet i klemme på grund af snævre regler for fordeling af ansøgere til det almene gymnasiu [...]
Reglerne for optag på ungdomsuddannelserne skal ændres – og det haster
Elever fra Stevns skal tilbydes plads på Køge Gymnasium i 2017, og reglerne skal laves om. Afstanden til uddannelsesstedet kan få afgørende betydni [...]
Skal unge på det sydlige Stevns have en ungdomsuddannelse?
Optagelserne på diverse ungdomsuddannelser er i fuld gang, og ifølge gældende lovgivning har unge et retskrav på, såfremt de er erklæret uddannelse [...]
Sidst i køen
Vi har et problem. Vores unge mennesker på Stevns bliver valgt fra og bliver placeret sidst i køen til gymnasiet. Et helt konkret eksempel er Mikke [...]
Showdag med konfetti, fællessang og reklamefilm
Alle klasser, lærere og pædagoger var samlet, da Strøbyskolen igen i år afholdte showdag Knap 800 elever overværede de mange optrædener på scenen.  [...]