Gymnasiesagen skal løses
Unge fra Stevns skal kunne optages på Køge Gymnasium. Kommunalbestyrelsen på Stevns vedtog torsdag den 27. april 2017, at der sendes et brev til al [...]
Ny udvikling i gymnasiesag
Minister: Jeg overvejer nye fordelingsregler i 2018/19. Politikere: Ikke godt nok. Vi skal have en løsning nu. Stevns: Undervisningsminister Merete [...]
Venstre Stevns får noget fra hånden
Den 19. april om eftermiddagen bliver Venstre Stevns opmærksom på at flere unge mennesker har fået afslag på at blive optaget på Køge Gymnasium, an [...]
Pres på minister i gymnasiesag
Ombudsmanden overvejer at rejse en undersøgelse Ombudsmanden kræver svar af undervisningsminister Merete Riisager, inden udgangen af maj. (Foto: Le [...]
Det skal undersøges om de afviste unge kan få hjælp
I kommunalbestyrelsen her på Stevns er der bred enighed om, at kriterierne for optagelse på landets gymnasier bør ændres, således at unge, der har  [...]
Brev til Christiansborg om afviste unge
Stevns: Sagen om de ti unge fra det sydlige Stevns, som for nylig har fået afslag på deres ansøgning til Køge Gymnasium, var sat på dagsordenen som [...]
Ti unge fra Stevns har fået afslag fra Køge Gymnasium
Uddannelsesparate unge fra den sydlige del af Stevns er kommet i klemme på grund af snævre regler for fordeling af ansøgere til det almene gymnasiu [...]
Reglerne for optag på ungdomsuddannelserne skal ændres – og det haster
Elever fra Stevns skal tilbydes plads på Køge Gymnasium i 2017, og reglerne skal laves om. Afstanden til uddannelsesstedet kan få afgørende betydni [...]
Sidst i køen
Vi har et problem. Vores unge mennesker på Stevns bliver valgt fra og bliver placeret sidst i køen til gymnasiet. Et helt konkret eksempel er Mikke [...]
Køge Bugt i front
Det går fremad for Stevns’ indsats for unge Stevns: Undervisningsministeriet har udsendt aktuelt talmateriale om status på uddannelsesfrekvensen, o [...]