Kulturhistorisk museum åbner i Faxe
Østsjællands Museum åbner nyt museum med fortællinger fra Stevns og Faxe, med åbningsreception lørdag den 31. august Et stykke historie fra fiskerm [...]
Svar til Peder Olsen
Som tidligere oplyst, så arbejdes der i øjeblikket med at afklare Strøbyhjemmets fremtid og i løbet af efteråret vil Kommunalbestyrelsen få en sag  [...]
Budgetprocessen er så småt gået i gang
Økonomi: Under normale omstændigheder forhandler regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) rammerne på plads for kommunernes økonomi inden somme [...]
Svar til Flemming Rasmussen
Lokal 189 er en afsluttet planproces, som har involveret de høringsmuligheder, der skal være, hvorfor de rammer, lokalplanen giver nu, ligger fast. [...]
Ny lokalplan 189 i Strøby Egede
Den 29. juli 2019 blev en mangelfuld og dårlig udformet lokalplan 189 offentliggjort. Den kan med sine klare begrænsninger måske endda medvirke til [...]
Møde med transportminister Benny Engelbrecht
Viceborgmester Steen S. Hansen (tv), borgmester Anette Mortensen og kommunaldirektør Per Røner skal til møde med transportministeren om bl.a. Stevn [...]
Skal der skæres massivt på velfærden i Stevns kommune?
SF mener nej! I denne uge tager Kommunalbestyrelsen de første skridt mod et budget for 2020. Udfordringen er et forventet underskud på 35 millioner [...]
Svar til Niels Hansen
Baggrunden for den lave prioritering skyldes, at vi allerede har to kommercielle motionscentre i byen, som tilbyder gode forhold for motionister i  [...]
Konstant støj fra Dampvaskeriet
Svar til Birgitte J. T. K. Nielsen, Stevns Kommune, angående støj fra De Forenede Dampvaskerier (DFD) i Store Heddinge. Det er muligt, at DFD har f [...]
Underskriftsindsamling for at bevare bus
 [...]