Kommentar til læserbrev om AIK Fonden
Stevns Kommune har indtil nu haft et fint samarbejde med både fonden og de foreninger, som støtter op om de mange aktiviteter, som dagligt giver bø [...]
Ekspropriering til cykelsti
For at få den mest direkte og sikre cykelsti for skolebørn til Strøbyskolen, besluttede kommunalbestyrelsen på deres seneste møde, at et areal ved  [...]
Alle var glade og mætte
Der var rift om buffetbordets glæder. (Foto: Viggo Billstrøm) Stevns: Man fristes til at omskrive nogle af Grundtvigs berømte ord til »og få fik fo [...]
Valg om sund frokost for børn er en ommer
Stevns: Kludder i teknikken er årsag til, at forældre, der vil deltage i valg af frokostordninger til deres børn, skal til stemmeurnerne en gang ti [...]
Svar til Højerup Borgerforening og Mette Vangsgaard
Vi får jævnligt henvendelser fra lokale og besøgende med input og betragtninger, som vi bruger i arbejdet med klinten og verdensarven. Det er vi gl [...]
Om naturplejen ved klinten
Man kunne i Dagbladet den 24. april læse, at gederne, som er sat ud i Kirkeskreddet i Højerup, “skal afgræsse vegetationen under kirken, så a [...]
Stevns skal være et godt sted at bo, leve og arbejde
Fra venstre ses Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (R), Anette Mortensen (V), Steen S. Hansen (S) og Mikkel Lundemann Rasmussen (K), som i fælle [...]
Ekspropriering til cykelsti
For at få den mest direkte og sikre cykelsti for skolebørn til Strøbyskolen, besluttede kommunalbestyrelsen på deres seneste møde, at et areal ved  [...]
Vi er blevet flere på Stevns
Det er sådanne dejlige børn, som Stevns skal have flere af. (Foto: Nikolaj Andersen) Stevns: Center for Økonomi, HR & IT har udarbejdet en Stat [...]
Ældrerådet repræsenteret i to arbejdsgrupper
Stevns: Ældrerådet i Stevns kommune mødes én gang om måneden for at diskutere de aktuelle sager, der er på dagsordenen på de politiske udvalgsmøder [...]