Skal Stevnsbussen også køre i 2018?
Valgkampen frem mod kommunalvalget er så småt i sin vorden, og et gennemgående tema i mødet med vælgerne synes at være bekymringen over normeringen [...]
De stevnske landeveje
Jeg kan kun tilslutte mig Thor Grønbæks kritik af de stevnske veje, Stevnsbladet uge 23. Det er på høje tid, at der kommer noget fokus på det. Som  [...]
Hold munden lukket! Bier forude.
Kampagne for biernes overlevelse på Stevns Klippinge: Den opmærksomme trafikant har sikkert set de mystiske skilte uden for Klippinge. »Vis hensyn  [...]
Mister Østbanen kvartersdriften?
Region Sjælland lægger op til tog fra Hårlev til Roskilde. Pris: Halv timesdrift erstatter de nuværende 15 minutters afgange. Steen S. Hansen fra S [...]
Østbanens kvartersdrift fra Hårlev er truet
Kvartersdriften for Østbanen i Hårlev er truet. Vi fik et par reaktioner fra borgmesterkandidat Steen S. Hansen fra Socialdemokratiet Stevns og Joh [...]
Grus i maskineriet
Vejene på Stevns er udgangspunktet for cykelturisme, daglig transport til arbejde og skolegang, ligesom mange af os bor ved vejene. Til trods for e [...]
60 km. ved Strandskoven
Hastighedsbegrænsningen på 60 kilometer på Strandvejen i Strandskoven blev opsat den 28. april 2017. Det kan undre, at man ikke oplyser brugerne af [...]
Nye udfordringer for pendlerne
Byggeriet ved Køge station er allerede begyndt at skabe problemer for de stevnsboere, som parkerer gratis på parkeringsområdet på den gamle Collstr [...]
Lyskryds bliver klogere
Morgentrafikken omkring kl. 8. (Foto: Nikolaj Andersen) Strøby: Det såkaldt intelligente lyskryds ved Strøbyskolen og Strøbyhallen – krydset  [...]
Gangbro skal øge trafiksikkerhed
Der lægges op til en cirka 120 meter lang og to meter bred bro, der løber fra Christians Ø til Krostranden på ydersiden af betonbarrieren Ligeledes [...]