De skæve skiltes land
Stevns: Enhver kommune ønsker et kendetegn, der adskiller den fra andre. Det kan være gavlmalerier, vandkunst, skulpturer eller helt specielle bygn [...]
Taxakørsel på Stevns
Efter længere tids overvejelse har jeg besluttet at tage til genmæle over for den stigende kritik af Stevns Taxa og den service, vi leverer. Jeg vi [...]
Turismen i Nordstevns er glemt
Endnu en gang må man konstatere, at politikerne ikke ser nord på, men kun syd på. Jeg kan da fortælle Bjørn Voltzmann, at for mig er digteren Marti [...]
Skal Stevnsbussen også køre i 2018?
Valgkampen frem mod kommunalvalget er så småt i sin vorden, og et gennemgående tema i mødet med vælgerne synes at være bekymringen over normeringen [...]
De stevnske landeveje
Jeg kan kun tilslutte mig Thor Grønbæks kritik af de stevnske veje, Stevnsbladet uge 23. Det er på høje tid, at der kommer noget fokus på det. Som  [...]
Hold munden lukket! Bier forude.
Kampagne for biernes overlevelse på Stevns Klippinge: Den opmærksomme trafikant har sikkert set de mystiske skilte uden for Klippinge. »Vis hensyn  [...]
Mister Østbanen kvartersdriften?
Region Sjælland lægger op til tog fra Hårlev til Roskilde. Pris: Halv timesdrift erstatter de nuværende 15 minutters afgange. Steen S. Hansen fra S [...]
Østbanens kvartersdrift fra Hårlev er truet
Kvartersdriften for Østbanen i Hårlev er truet. Vi fik et par reaktioner fra borgmesterkandidat Steen S. Hansen fra Socialdemokratiet Stevns og Joh [...]
Grus i maskineriet
Vejene på Stevns er udgangspunktet for cykelturisme, daglig transport til arbejde og skolegang, ligesom mange af os bor ved vejene. Til trods for e [...]
60 km. ved Strandskoven
Hastighedsbegrænsningen på 60 kilometer på Strandvejen i Strandskoven blev opsat den 28. april 2017. Det kan undre, at man ikke oplyser brugerne af [...]