(Last Updated On: 8. februar 2019)

Uddannelse gør drømme til virkelighed. Derfor skal alle unge have adgang til uddannelse – uanset, hvor de vokser op i Danmark. Sådan er det ikke i dag.

Hvis tendensen fortsætter, vil otte ud af ti af de nye studiepladser, som vil blive oprettet frem mod 2030, blive placeret i et af de fire største byområder i Danmark. Hvis vi ser på de erhvervs- og professionsrettede uddannelser, gælder det, at cirka syv ud af ti studerende optages på en uddannelse i en af de fire største byer. Det risikerer at skævvride vores land.

I Stevns Kommune er der langt til uddannelsesstederne, hvilket er en medvirkende faktor til at påvirke uddannelsesniveauet. Med dette følger, ud over det menneskelige, også andre afledte konsekvenser. For eksempel øgede kommunale udgifter, fraflytning, mindre skattegrundlag og øget pres på sundhedssektoren.
Den udvikling skal vi have vendt. Her kan man, med regeringens sundhedsreform og nedlæggelse af regionerne, blive bekymret for, om det vil skubbe yderligere til centraliseringen af uddannelsessteder.

Jeg ønsker bedre uddannelsesmuligheder uden for de største byer og mener, at det bør være demokratisk valgte regionsrådspolitikere, der tager beslutninger om udbud og geografisk placering af ungdomsuddannelserne lokalt.

Siden regeringen trådte til i 2015 har der været massive besparelser på uddannelsesområdet. I stedet bør der investeres vedvarende i uddannelsestilbud og indføres en regional bevillingsmodel, der understøtter oprettelse af uddannelser uden for de største byer.

Desværre får Stevns Kommune ikke en Forberedende Grunduddannelse (FGU), men det er et lille skridt i den rigtige retning, at der kommer et tilbud i nabokommunerne til dem, som har brug for en anden vej ind i uddannelsessystemet.

Jeg mener dog, at man fra centralt hold burde prioritere økonomi til, at kommuner som Stevns får mulighed for tilbud, som er tilpasset sammensætning og antal potentielle elever.

Line Krogh Lay
Folketingskandidat for Radikale Venstre

Skriv en kommentar