Sommeren 2017 blev vi pludselig personligt involveret i en sag, hvor vi erfarede håbløshed grænsende til fortvivlelse.
Vi måtte på egen krop erfare, hvad en gruppe af Rødvigs beboere har måtte tåle gennem flere år. De har forgæves forsøgt at blive hørt, men er hidtil kun er blevet overhørt og latterliggjort. Da vinden var i øst kunne vi pludselig vi selv høre, hvor ulidelig en støj, der kom fra kalkbruddet. Ikke musik, men en vedvarende baslyd der dundrede mod vores hus i over en uge.

Evaluering
Vi blev efterfølgende for første gang inviteret til et såkaldt evalueringsmøde, hvor to medarbejdere fra forvaltningen skulle modtage borgernes erfaringer.
Stemningen var præget af en manglende tro på, at det overhovedet ville føre til nogen bedring, idet det var en  grundpræmis, at festivaler – det skulle vi have, men at der nu ville komme styr på tingene.

Kan man mon få styr på:
– at beboernes haver bliver brugt som toilet og skraldespand
– at festivalarrangørerne glemmer at rydde helt op, eller får lov til (?) at lade materialer stå som
donation til den næste festival
– at fredelige turister finder den “brandede” flotte naturoplevelse ødelagt  (forslag: skriv i alle
turistbrochurerne, hvornår de skal holde sig væk)
– at kommunens ansatte må bruge arbejdstid på at gå rundt i området om natten og lave lydprøver
– at kommunen efterfølgende skal bruge tid på at kontrollere evt manglende oprydning
– at renovationsfirmaer skal betales for at køre skrald væk
– at der ikke er opkrævet depositum til dækning af misligholdelse af kontrakten
– at graffiti malet på klinten ud mod havet skal skrabes væk
– at politiet skal prioritere natlig kørsel til Rødvig for at markere, hvor grænsen for lyniveauet er

Økonomisk gevinst?
Jeg anerkender, at Dagligbrugsen har været glad for den øgede omsætning, at Rødvig kro har haft udlejning af værelser til udmattede festivaldeltagere, og at Cafe Marina har solgt pizzaer i de 3 festival-uger. Dette hjælper det lokale erhversliv, og dermed Stevns.
At campingpladsens kunder så holder sig væk i disse perioder er måske en nødvendig omkostning?
At turister i lystbådene også har forladt havnen af samme grund er da også et tab.
At beboerne heller ikke kan passe sit arbejde pga manglende nattesøvn er vel ingen gevinst.
Udover dette har Rødvig og Stevns ingen andel i festivalerne. Der genereres intet overskud til hverken sportsklubber eller andet til gavn for byen.
Der betales et latterligt lille beløb i leje af kalkbruddet, hvor festivalerne afholdes for lukkede grupper, der ikke involverer hverken beboere eller turister.

Adgang til trampestien?
Bevares, deltagerne er søde og rare og viser gerne rundt, forudsat at man ikke kommer på forkerte tidspunkter.
Ifølge kontrakten skal der være adgang til trampestien, men flere turister har forbløffet fortalt os, at de er blevet nægtet adgang til at benytte trampestien af forskellige årsager.
Da der i sin tid lå en lille privat flyveplads på marken ved Korsnæbsgård, var der meget stramme regler for lydniveau og hyppighed i anvendelsen af pladsen. Max 62 db og max antal timer var 2 årligt!!
Ved festivalerne tillader man 85 db indtil den tidlige morgen i disse mange uger.

Arrangementer
Boesdal kalkbrud er et sted som egner sig til arrangementer, som involverer og inviterer både byens og stevns borgere samt turister. Den meget roste forestilling “Klint”, pinsegudstjeneste, diverse sportsaktivteter som Klinteløb og halve jernmænd osv. Alt dette foregår dag og aften, mens festivalernes støj høres hele natten.

Der er en tendens til overbærenhed blandt mange af byens øvrige beboere, mht at festivaler er et sjovt indslag. Vi er selv blevet klogere denne sommer-
Byens øvrige borgere og kommunens politikere kan ikke være bekendt at affeje beboerne omkring Boesdal, når de påpeger det tilbagevendende støjhelvede, som de skal gennemleve 3-5 uger hver sommer.

Venlig hilsen

Helle Malling
Klintevej 30
Rødvig

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.