(Last Updated On: 17. juni 2019)

Højeruplund: Med regn, lyn og torden fra oven valgte arrangørerne bag fejringen af Dannebrogs 800 år lørdag eftermiddag at rykke en stor del af programmet indenfor i Højerup Kirke.

Bag festlighederne stod Danmarkssamfundet, Foreningen Norden og Selskabet Højeruplund. Sidstnævntes formand, Jens Carl Jørgensen, bød fra alteret velkommen til gæsterne og de godt 20 foreninger, der var mødt op, og som havde taget plads med deres rødhvide faner langs midtergangen. Der var både veteraner og spejdere, gardere og gymnastikfolk, veteraner og folkedansere, hjemmeværn og mandekor mm.

Efter uddeling af faneplader, blev der sunget fællessang i kirken – ’Der er ingenting, der maner’. Derefter tog sommerkoret, under ledelse af Birte Rasmussen, over og gav en smuk koncert, indledt med ’I Danmark er jeg født’. Hovedtalen blev holdt af filosof og forfatter Lise Søelund, der bl.a. talte om flagets betydning for danskernes nationalfølelse og identitet – og om hvordan Dannebrog altid er med, når danskerne skal fejre noget, men sjældent er det midtpunkt, som det var lørdag eftermiddag i Højeruplund.

Eftersom uvejret var drevet over rykkede faner og forsamling udenfor i Mindelunden, hvor fanebærerne måtte holde solidt fast i fanerne for den kraftige vind fra Østersøen.

Netop hjemvendt fra folkemødet på Bornholm afslørede borgmester Anette Mortensen (V) den nye mindesten med påskriften ’Dannebrog 800 år’. Stenen er dog ikke helt ny, for den er arvet af Højerup Museum, hvor den tidligere stod foran museumsindgangen. Nu står den ved Absalon-mindemærket.

Resten af programmet, optræden med Pensionistbanden og dans med Stevns Folkedanserforening, blev aflyst.
rmh

Fotos: Rikke Michael Hansen

Skriv en kommentar