(Last Updated On: 10. april 2019)

Se billederne fra foredraget, som blev holdt i aulaen på Hellested Friskole. Peter Mygind spillede for øvrigt Elverhøj i 8. klasse. ’Det var mit ultimativt lykkeligste øjeblik i folkeskolen’, sagde han – og tog en selfie med Elverkongen. (Fotos: Rikke Michael Hansen):

Hellested: Egentlig var der planlagt arbejdsweekend på friskolen i Hellested den første weekend i april, men opgaverne med malerpensler og haveredskaber blev indstillet til fordel for et par berigende timer i fællesskabets tegn.

– Forældrene har igennem årene lagt mange frivillige timers arbejde på skolen. Det er en vigtig del af det fællesskab, vi har på skolen. Men i bestyrelsen synes vi, at det var blevet tid til at nyde hinandens selskab frem for at skulle knokle, forklarer bestyrelsesformand Line Busch-Jensen, som årsag til aflysningen af forårets arbejdsweekend.

I stedet var forældre og elever i udskolingen inviteret til en times hygge i Hellestedhallen efterfulgt af et både inspirerende, tankevækkende og underholdende foredrag med skuespiller og foredragsholder Peter Mygind i skolen aula.

Peter Mygind har i mere end 12 år beskæftiget sig med mobning og social ansvarlighed. Han har gennem årene mødt mange mobbere, deres ofre og familierne; og hele vejen igennem har han fået faglig sparring med og viden fra Helle Rabøll, der forsker i mobning ved Århus Universitet.

– Det hele handler om at skabe gode og sunde fællesskaber, og som forældre har vi et medansvar. I skal spørge jer selv: Hvad er en god forælder? Hvordan kan jeg være med til at skabe et sundt fællesskab?, opfordrede Peter Mygind.

Han delte flere virkelige, og ret så grumme historier, som børn, der er blevet mobbet, gennem årene har delt med ham, og han gav i løbet af sit indlæg mange gode input til, hvad der skal til for at skabe det gode fællesskab:

Vi skal som forældre hjælpe vores børn til at løse konflikter, vi skal lære dem at blande sig i stedet for se stiltiende til, at tale ordentligt og respektfuldt til hinanden, ikke at tale ned til og ydmyge hinanden, at sige fra, at kommunikere på en ikke-voldelig måde samt at motivere til medansvar. Og endelig skal vi som forældre ikke kun se på vores egne børn, men involvere os i de andres børn også.

– Vi har en generation af unge, som har det svært med depression, angst og stress. Vi skal ruste vores børn til at blive stærke, til at kunne klare verden. Vi skal lære vores børn at have en stemme, at se, mærke og lyttede, lød de afsluttende råd fra foredragsholderen til de omkring 200 fremmødte forældre og børn.

Det var efter foredraget muligt at købe Peter Myginds bog ’Myginds Mission, der findes ikke onde mennesker’, hvilket flere benyttede sig af.
rmh

Skriv en kommentar