(Last Updated On: 25. januar 2019)

Serviceforringelser af beredskabet

Forringelse af servicen for borgere, erhvervsliv omkring Hårlev, Vallø by, Strøby Egede og Strøby by med er resultatet af kommunalpolitikeres beslutning i efteråret 2018.

Indtil 1. februar i år har vi 1+6 i mandskab og en autosprøjte, en tankvogn og en miljøtrailer. Nu reduceres det til 1+3 mandskab og en tanksprøjte.

Kommunalbestyrelsen lovede at tilkøbe to mand, så Hårlev Brandstation kunne beholde 1+5 til en forsvarlig indsats.

Men vi kan nu konstatere, at der desværre ikke er fundet økonomi til at holde en god sikkerhed for ovennævnte område. Info-møder på Hårlev Brandstation har oplyst, at der bliver skåret ned på mandskab i Hårlev, fra 1+6 til 1+3, samt der fjernes en tankvogn og miljøtrailer, hvilket betyder, at der kun er én tankvogn tilbage i hele Stevns Kommune, og den skal også køre assistance til både Faxe og Køge.

Der vil i de perioder ikke være vandforsyning til de to stevnske brandstationer.

Hvor er besparelsen? Der er det samme vandmængde, der skal bruges ved en brand i 2018 og i 2019 og fremad.

Det er ikke alene service og sikkerhed, som bliver berørt af nedskæringerne, også det sociale og kulturelle område bliver berørt.

For Hårlevs vedkommende skal vi afskedige tre-fire mand, og det vil også resultere i at kommunes sommeraktivitet for de stevnske børn “Brandmand for en Dag” ikke kan afholdes for de i gennemsnit 60-65 børn.

Vi er så langt nede i bemanding på brandstationen i Hårlev, at vi ikke kan forsvare afholdelsen, både af hensyn til pasning og sikkerheden af børnene, hvis vi skulle få et udkald.

Grunden er, at vi i beredskabet skal være klar til udkald til brand og redning, hvis der skulle ske noget med borgerne i Stevns Kommune.

Vi brandmænd vil gøre vores ypperste for at hjælpe ved brand og redning, med det reducerede mandskab og materiel vi har fået stillet til rådighed, som nu engang er politisk bestemt i Stevns kommune, men vi håber ikke, at fremtiden bliver til store gener for borgerne som “skadelidte”, hvor vi skal vente på hjælp fra nabostationer.

Med venlig hilsen
Hårlev Borger & Erhvervsforening ved Johnny Andersen

Brandstationen i Hårlev
Tillidsmand Henning Christiansen

Svar til borgerforening og brandfolk

Kommunalbestyrelsen har i denne periode været meget opmærksomme på beredskabets lokale niveau og har bl.a. sikret et bedre niveau end det første fremlagte forslag.

I den forbindelse bør det også erindres, at vi hele tiden har fået oplyst af den beredskabsfaglige ledelse, at begge fremlagte forslag til normering er tilstrækkeligt sikkert og ikke strider mod Beredskabsstyrelsens anbefalinger.

Stevns Kommune arbejder lige nu på højtryk for at finde en løsning på vore beredskabsmæssige udfordringer indenfor vort nuværende budget. Hvordan det hele ender vides naturligvis ikke på nuværende tidspunkt, men sikkert er, at vi arbejder på en tryg og sikker løsning for kommunens borgere.

Venlig hilsen
Anette Mortensen
Borgmester

 

Skriv en kommentar