(Last Updated On: 5. oktober 2018)

Åbent brev fra STG/Vallø

Kære borgmester Annette Mortensen, viceborgmester Steen S. Hansen og kommunalbestyrelsesmedlem Line Krogh Lay.

Vi har i idrætsforeningen STG, i de sidste par år, arbejdet på at udvikle og projektere et udeområde på græsarealet foran Hårlevhallen.

Området er tænkt som et aktivitetsområde, der skal tilgodese alle borgere i Hårlev og omegn, unge såvel som ældre. Der vil således være legeplads for de yngste, strandhåndbold- og strandfodboldbane, crossfit, skateranlæg, petanquebane m.v.

I foråret 2017 var vi så langt med projektet, at vi skulle til at begynde det seje træk med at søge fondsmidler til at realisere projektet. Lettelsen var derfor nærmest enorm, da vi fra politisk side blev stillet midlerne til realisering af projektet i udsigt, i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2017.

Da budgetforliget for 2018 og overslagsårene 2019-2021 blev vedtaget, blev der afsat samlet 3.500.000 kr. fordelt på 2.000.000 kr. i 2018 og 1.500.000 kr. i 2019.

Sidenhen har vi spurgt til projektet i forvaltningen. Svaret på vores henvendelse har været, at det samlede beløb på 3.500.000 kr. var udsat til 2019. Ydermere skulle der afholdes et møde for de andre lokale interessenter medio 2018. Dette møde er der stadig ikke indkaldt til.

Nu kan vi så desværre konstatere, at bevillingen til vores projekt, i det netop indgåede budgetforlig, ser helt anderledes ud. Det samlede beløb er blevet beskåret med 1.000.000 kr., og de 2.500.000 kr. der nu budgetteres med, er først afsat i 2021.

Vi er selvfølgelig helt klar over, at der i forbindelse med KV 17 er sket nogle ændringer i flertalsgruppen. På de afgørende og magtfulde poster er det dog de samme personer, der udgør flertalsgruppen, hvorfor beslutningen om at sjofle projektet ved Hårlevhallen på denne måde forekommer mærkværdigt.

Vi kan selvfølgelig på ingen måde drømme om at insinuere, at den oprindelige bevilling på 3.500.000 kr., lige op til KV 17, bare var valgflæsk! At de 2.500.000 kr., der nu er sat af til projektet, er budgetteret i 2021, lige op til næste kommunevalg, er naturligvis også bare en tilfældighed.

Ingen politikere er da så naive, at de tror, de kan føre deres vælgere bag lyset på den samme sag, igen og igen.

Vi har sandsynligvis bare været naive i vores tro på, at politikerne ville os det bedste i Hårlev-området, så vi ser med stor spænding frem til jeres forklaring på problematikken.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i STG/VALLØ

 

Svar til STG/Vallø

STG Vallø spørger ind til beslutningen fra flertalsgruppen, om at skære på de midler, der var afsat til udearealet ved Hårlevhallen.

Der var bestemt ikke tale om valgflæsk, derfor står posten stadig på vores budgetforslag.

Desværre har det vist sig, at vores økonomiske situation ser en smule anderledes ud end antaget, og vi har i den forbindelse været nødt til at se meget kritisk på de mange ønsker på vores anlægsbudget.

Det er skåret ned fra omkring 142 mio. kr. til lige over 50 mio. kr., da ingen kan være tjent med, at vi tømmer kommunekassen og ødelægger muligheden for nye anlæg og vedligeholdelse af eksisterende anlæg i en årrække. Nogle projekter har vi været nødt til at skære helt væk i denne omgang eller udskyde til overslagsårene, mens en række projekter har fået lov at blive stående i reduceret form.

Et af disse projekter er udearealerne ved Hårlevhallen. Derfor må der prioriteres i forhold til, hvordan de afsatte midler bruges bedst, hvilket vi naturligvis vil gøre i tæt samarbejde med brugerne af området.

Med venlig hilsen

Anette Mortensen, Borgmester (V
Steen S. Hansen, Viceborgmester (S)
Line Krogh Lay, gruppeformand (R)

 

Skriv en kommentar